Evropský komisař pro rozpočet Günther Oettinger během uzavřeného jednání se členy evropského Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) představil závěry ohledně střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Přestože komisař slíbil již před Vánocemi, že závěr Evropské komise ke střetu zájmu premiéra padne v lednu tohoto roku, finální verdikt nepřinesl. Je zřejmé, že celá problematika se posouvá po nadcházejících evropských volbách tohoto roku. Tento přístup je neakceptovatelný a vyvolává pochybnosti o transparentnosti postupu komisaře Oettingera.

Během úterý 16. dubna 2019 senátor Lukáš Wagenknecht zaslal žádost o předběžné ujištění ze strany OBSE a Rady Evropy, zda financování skupiny Agrofert nemůže ovlivňovat rovnost šancí v politické soutěži, zejména při nadcházejících volbách do Evropského parlamentu. „Jde minimálně o přímé zemědělské dotace, jimiž je holding přes Andreje Babiše propojen s hnutím ANO 2011 v rozporu s existujícím zákazem střetu zájmů. OBSE a Rada Evropy mají kompetence ke zkoumání řádného průběhu voleb a rovné politické soutěže v evropských zemích,” vysvětluje Wagenknecht.

V unijním právu v současné chvíli chybí výslovný zákaz přímého či nepřímého financování politických stran z dotací vyplácených z rozpočtu EU. Od 2. srpna 2018 má Evropská komise povinnost vymáhat zákaz střetu zájmů, avšak doposud nepřijala žádný akt, který by k vymožení zakázaného střetu zájmů směřoval. Výjimkou je právní stanovisko Právní služby Evropské komise z 19. listopadu 2018, jež potvrdilo, že Andrej Babiš je vzhledem k rozpočtu EU ve střetu zájmů.

Současně během následujících dnů senátor požádá Evropský soudní dvůr, aby posoudil, zda je postup pana Oettingera v souladu s evropským právem. Podle některých médií Evropská komise nadále v rozporu s uvedeným zákazem střetu zájmů proplácí ČR zemědělské dotace, o nichž ví, že končí u společností koncernu Agrofert. Proplácení probíhá i přesto, že zákaz střetu zájmů se vztahuje na všechny prostředky z rozpočtu EU. „Bez požadovaného ujištění ze strany OBSE a Rady Evropy existuje riziko, že poskytováním výše uvedených dotací společnostem premiéra Babiše z rozpočtu EU může být ovlivňována rovnost politické soutěže u nadcházejících voleb do Evropského parlamentu,” říká Wagenknecht.

„Podáním výzvy Evropskému soudnímu dvoru a získáním ujištění od OBSE a Rady Evropy bych chtěl předejít možným žalobám na neplatnost voleb do Evropského parlamentu. Existuje tu riziko, že Evropská komise zvyšuje finanční sílu jedné politické strany a výši jejich prostředků na kampaň v důsledku poskytování dotací pro firmy, jež jsou s touto politickou stranou propojené,“ doplňuje Wagenknecht.