Praha, 8. září 2020 - Dnes ve Sněmovně poprvé zasedla komise pro hybridní hrozby, jejímž úkolem je vyhodnocovat systémová rizika a slabá místa v obranyschopnosti České republiky. Bude identifikovat hybridní hrozby, formulovat doporučení příslušným státním orgánům a koordinovat případná opatření proti podobným rizikům. Tím přispěje ke zvýšení obranyschopnosti naší země. Součástí komise je i pirátský poslanec Jan Lipavský.

„Hlavním cílem dnešního jednání bylo prodiskutoval činnost a konkrétní náplň práce komise,” uvedl Lipavský. Poslanci se dnes také seznámili s Auditem národní bezpečnosti. Jedná se o obsáhlou studii, která definuje širokou škálu rizik, od teroristických hrozeb až po přírodní katastrofy. „My se zaměříme na část auditu zabývající se hybridními hrozbami a následně se seznámíme se stavem plnění jednotlivých úkolů z Akčního plánu auditu,“ doplnil Lipavský.

Komise byla oficiálně ustanovena v půlce července tohoto roku po měsících vyjednávání. Podobné komise a speciální parlamentní iniciativy existují třeba v USA a Velké Británii. Singapur a Kanada nově zřizují například komisi se zaměřením na čínský vliv.

„Komise je potřeba kvůli sílícím vlivovým operacím v Česku, před kterými varují tajné služby i odborná veřejnost,” vysvětlil Lipavský s tím, že jedním ze stěžejních témat pro komisi budou nadcházející volby jak krajské, tak také senátní a v příštím roce i parlamentní. „Já sám se v komisi chci zaměřovat především na narůstající čínský vliv. Konkrétně mě zajímá vliv Číny na českou akademickou a mediální sféru a pak také zákon o screeningu zahraničních investic,“ dodal Lipavský.