Při úterních prezidentských volbách si voliči čtyř amerických států odhlasovali také legalizaci konopí. Jedná se o Nevadu, Massachusetts, Maine a hlavně čtyřicetimilionovou Kalifornii. Zatímco dosud ve státech s legalizovaným konopím žilo 5 % obyvatel USA, nově to bude přes 20 %. Piráti tento trend vítají a doufají, že se brzy přenese i do Evropy a České republiky.

Legalizaci konopí si podle průzkumů přeje většina obyvatel USA. „Američany už nebaví dlouhotrvající neúspěšná válka proti konopí, která stojí obrovské množství peněz a má velmi negativní společenské dopady, jako je třeba přeplněnost věznic lidmi, kteří nic špatného neudělali. Konopí je méně škodlivé než alkohol a nevidíme důvod, proč by měl být dospělý člověk právně postižitelný za nakládání s ním pro osobní účely. Česká republika by měla v první řadě legalizovat pěstování konopí pro osobní účely a následně se pustit do vytvoření legislativního rámce pro komerční pěstování a prodej konopí za zákonem stanovených podmínek. Jak historie ukazuje, válku proti drogám nelze vyhrát. Teď přichází čas pokusit se fenomén psychotropních látek vyřešit cestou založenou na racionální politice a ne jen na bezmyšlenkovité represi,“ shrnuje Michal Ketner, garant pirátského programového bodu Psychotropní látky.

Na federální úrovni je v USA konopí stále nelegální. Můžeme doufat, že ne na dlouho. Pokud se podaří tyto ledy prolomit, objevila by se příležitost přepsat například zastaralou Jednotnou úmluvu OSN o omamných látkách, která nelogicky řadí konopí na úroveň heroinu a kokainu. Piráti doufají, že takovou změnu budou Spojené státy iniciovat a byli bychom rádi, kdyby se k tomuto návrhu na přepsání přidala i Česká republika, popřípadě celá Evropská unie.

<h3>Související odkazy</h3> <h3>Kontakty</h3>