Národní strategický plán (tzv. roadmapa) stanovuje na základě vyhodnocení současného stavu digitální transformace v ČR konkrétní cíle, kterých chceme v ČR do roku 2030 dosáhnout, a také nejdůležitější kroky a opatření, které přispějí k jejich naplňování. Tato opatření vycházejí převážně z vládní strategie Digitální Česko a jsou v gesci jednotlivých resortů.

Digitální transformace ČR přinese občanům nejen významné zvýšení komfortu při komunikaci se státními i nestátními subjekty v ČR, ale usnadní jim život i při cestách do zahraničí, například když budou potřebovat svou zdravotní dokumentaci. Posílením digitální infrastruktury a digitalizací 100 % veřejných služeb se významně zvýší počet lidí, kteří budou moci využívat výhod digitálního světa. Podniky prostřednictvím digitálních služeb zvýší svou konkurenceschopnost a společnost jako celek se posune na vyšší úroveň.

“Digitální transformace státu je zásadní pro zachování konkurenceschopnosti Česka na mezinárodní scéně i pro rozvoj naší společnosti ve všech oblastech. Tuto roadmapu bereme jednak jako příležitost zvýšit úsilí tam, kde nyní za ostatními členskými státy EU zaostáváme, ale také jako možnost se prezentovat v oblastech, ve kterých jsme úspěšnější, a tedy můžeme být inspirací pro ostatní,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Evropská komise bude roadmapy jednotlivých členských států pravidelně vyhodnocovat a poskytovat jim doporučení, na základě kterých budou roadmapy pravidelně upravovány. Díky tomu budou mít členské státy přehled, jak v transformaci postupují, i srovnání se zbytkem EU. K první aktualizaci dojde v roce 2024 a pak každé dva roky až do roku 2030.