Praha, 23. března 2018 – V sobotu 24. března proběhne v Bratislavě sjezd občanského sdružení Slovenská pirátská strana. Zasedání se zúčastní i čeští Piráti. Bude mezi nimi i Mikuláš Peksa, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Očekává se, že sjezd zvolí předsednictvo, přijme nové stanovy a zvolí členy orgánů zavedené stanovami.

„Po úspěchu českých Pirátů se mi začalo ozývat hodně lidí se zájmem zapojit se. Svolali jsme proto valnou hromadu, na které budeme hlasovat nejenom o nových stanovách, se kterými nám pomáhal poslanec českých Pirátů Vojta Pikal, ale budeme volit i nové vedení. Po sjezdu spustíme nové webové stránky a také se chceme soustředit na kampaň #budpirat, jejímž účelem je nábor členů. Na začátku léta pak začneme se sběrem petičních podpisů, kterých je pro registraci politické strany potřeba 10 tisíc. To je v poměru k počtu obyvatel dvacetkrát víc než v České republice. Pro slovenské Piráty to představuje první velkou výzvu,“ uvedl spoluorganizátor sjezdu Silvester Buček, který bude kandidovat na předsedu.

„Myslím, že je otázka řádově měsíců, než vznikne další pirátská politická strana. Slovensku bych to moc přál, i s přihlédnutím k událostem posledních týdnů. Ukazuje se, že propojení politiků a oligarchie je třeba sledovat a veřejné činitele kontrolovat. Věřím, že Piráti na Slovensku mohou tuto roli plnit a uspět ve volbách,“ uvedl Mikuláš Peksa svá očekávání směrem ke slovenským Pirátům.

Na dopolední volbu předsednictva a předsedy naváže aktualizace stanov a následné volby do nových orgánů, například do revizní komise, která má mít kontrolní funkci. Všichni kandidáti se před volbou představí. Odpoledne proběhne diskuze k programu a v závěru zasedání se bude jednotlivě hlasovat o hlavních programových bodech.