Praha, 30. července 2018 – Velmi oceňuji projevy snahy Ministerstva zemědělství ČR ve věci omezení kontaktního chovu šelem a dalších změn v jejich chovu. S blížící se novelou zákona o ochraně zvířat proti týrání je ale nutné řešit i spoustu dalších problémů v tomto zákoně. A nejedná se jen o mediálně známé případy otřesných podmínek v tzv. množírnách psů a koček nebo v chovech hospodářských zvířat. Znepokojující je také přehlížení legalizovaného mrzačení exotických ptáků, aby jim bylo zabráněno létat, nebo převoz živých zvířat.

Do budoucna je také potřeba řešit změny v tzv. veterinárním zákoně, aby odpovědné úřady nemohly případům týrání jen nečinně přihlížet. Je také třeba začít diskuzi o kapacitách pro odebíraná zvířata, což se týká zejména velkých hospodářských zvířat. Úřady totiž při zjištěných případech nevyhovujícího chovu nebo i prokazatelného týrání nemohou zvířata odebrat jejich trýzniteli, protože zoufale chybí azylová zařízení, kam by mohla být zvířata převezena.

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se chová k nejslabším. Proto vedle zlepšování podmínek dětí, seniorů a hendikepovaných budeme usilovat o zlepšení podmínek i pro zvířata.