Praha, 2. března 2021 - Vláda v pondělí schválila pokračování kontroverzního projektu české vakcíny, jejíž vývoj byl loni kvůli dostupnosti komerčních vakcín zastaven. Ministerstvo zdravotnictví žádá na záměr dalších 250 milionů korun. Podle Pirátů ale není jasný reálný přínos, harmonogram nebo kdo bude pověřen monitorováním klinické studie. Zasílají proto šéfovi resortu Janu Blatnému interpelaci, stejně tak učinili i na podzim.

„Již na podzim jsme interpelovali ministerstvo s otázkou, zda je projekt opravdu smysluplný. A zda nejde jen o mrhání penězi daňových poplatníků, protože odborná veřejnost byla k záměru od začátku velmi skeptická. Vývoj české vakcíny nepřinesl zatím žádné uspokojivé výsledky, z hlediska vědy jde v podstatě o neúspěch. Projekt za zhruba 30 milionů nemá jedinou recenzovanou odbornou publikaci. Nyni chce ministerstvo na vývoj dalších 250 milionů korun, a to v době hluboké ekonomické krize. Veřejnost si zaslouží slyšet jasné zdůvodnění, jak a proč budou peníze vynaloženy,” uvedla první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Kontroverzní projekt vede poslankyně a předsedkyně výboru zdravotního za ANO, toto politické propojení vzbuzuje další otázky. „V odpovědi na naši interpelaci z loňského listopadu nebylo Ministerstvo zdravotnictví v podstatě schopno vysvětlit záměr projektu. Výsledky jsou zatím nepřesvědčivé, velmi nás tak zaráží záměr s projektem pokračovat,” doplnila Richterová.

„Návrh na pokračování projektu za zhruba 250 milionů korun má v sobě několik zcela zásadních nedostatků. Nerozumím tomu, proč jsou ve výzkumném projektu například vyčleněny peníze na stavební úpravy až za 80 milionů korun. Více než polovina rozpočtu směřuje zpět do institucí, bez podrobnější specifikace, jak s ním bude naloženo,” popsal i místopředseda sněmovního Výboru pro zdravotnictví a pirátský poslanec Petr Třešňák.

Nejde však pouze o nesrovnalosti v rozpočtu, ale proveditelnost celého projektu.

„Oslovili jsme v tomto experty na klinické studie. Dle jejich názoru je představa vytvořit produkční kapacity, provést preklinické a klinické studie za 250 milionů korun, naprosto zcestná. Cena takového projektu je řádově vyšší. Nehledě na to, že nedává smysl budovat produkční kapacity před samotnými preklinickými a klinickými zkouškami, v projektu je to ale tak uvedeno. Budeme tak budovat produkční kapacity na něco, o čem absolutně nevíme, zda a jak bude fungovat. To je zcela nelogické. Zavání to i skrytým financováním určitých institucí,” uzavřela Richterová.