Paříž, 14. února 2019 – Právě probíhajících Parlamentních dnů OECD se účastní i Pirátka Dana Balcarová. Na zasedání Výboru pro životní prostředí (EPOC) OECD jedná s experty z oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Balcarová říká, že data a analýzy OECD chce využít ve prospěch ochrany životního prostředí v ČR.

„Česká republika je členem OECD a má tedy možnost využívat kvalitní a daty podložené analýzy, které jí OECD poskytuje. Vláda materiály sice s pompou oficiálně přebírá, ale neumí se z nich dostatečně poučit. Přitom nejde jen o statistiky a porovnání jednotlivých zemí, měli bychom více brát v potaz i např. ekonomické modely dopadů klimatické změny nebo analýzy možností ekologického zdanění,” uvedla Balcarová, která je předsedkyní sněmovního Výboru pro životní prostředí.

Výbor pro životní prostředí OECD má na programu témata týkající se financování klimatické budoucnosti, možných cest z plastového zamoření, znečištění životního prostředí léčivy, nanomateriály a pesticidy. Parlamentní setkání bude řešit problematiku ztráty biodiverzity a budoucnost globálních energetických trhů.

V rámci jednání výboru se Balcarová zúčastnila také hodnocení životního prostředí Indonésie, která dostala podobně jako ČR sadu doporučení. Rovněž byla přítomná na zvláštním setkání ke stavu oceánů. Toto téma se globálně týká všech států, včetně vnitrozemských.

Odkazy: * Aktuálně k parlamentním dnům OECD na Twitteru * Komentář Dany Balcarové ke zprávě OECD Hodnocení stavu a politik životního prostředí ČR 2018 * Výbor pro životní prostředí OECD * OECD: Rethinking climate futures * OECD: Financing for sustainable development