Praha, 13. dubna 2021 – Piráti dnes před jednáním Sněmovny ostře zkritizovali postup vlády v pandemii, protože stále protiprávně omezuje život obyvatel a likviduje malé firmy. Kabinet totiž i bez nouzového stavu nadále zakazuje například otevření obchodů, i když mu pandemický zákon dává pouze možnost provoz omezit. Piráti proto poslali interpelaci ministrovi zdravotnictví Petru Arenbergerovi, kde žádají nápravu. Chtějí o porušování limitů pandemického zákona jednat také na plénu. Vyzvali rovněž vládu k zajištění kvalitnějších testů pro školy, aby byla co nejvíc ochráněna bezpečnost dětí a jejich rodin. Během jednání Sněmovny budou prosazovat i férovější a efektivnější exekuce či navýšení platů pedagogických pracovníků. Vymezili se také proti problematické dovolbě členů Rady ČT.

„Konečně je aktivován pandemický zákon a nemáme nouzový stav. Vláda místo toho, aby příležitost využila a ulevila lidem i firmám, navrhuje protiprávní opatření. Pandemický zákon umožňuje například pouze omezovat, nikoliv zavírat provozy. Přesto vláda na diskriminaci malých krámů trvá, což rozporujeme nejen my, ale i Ústavní soud. Stejně tak kabinet přísně omezuje setkávání. Hrozí tak žaloby na stát a náhrady škod za nezákonný postup, před čímž jsme již v minulosti varovali. Vláda má navíc jít občanům vzorem, nemůže sama porušovat legislativu a zároveň vynucovat, aby lidé respektovali její pravidla. Na plénu budeme požadovat, aby kabinet vysvětlil, proč nedodržel ustanovení pandemického zákona. Dlouhodobě podporujeme, aby vláda postupovala obezřetně při rozvolňování, ale na druhou stranu netrvala na těch pravidlech, která nemají efekt a jen zatěžují obyvatele,“ uvedl Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů.

„Je třeba také připomenout nutnost nastavení transparentních pravidel pro všechny, aby nedocházelo k rozkrádání financí určených na zdravotnické prostředky či pochybnému přihrávání peněz například mediálním domům ve vlastnictví politiků. To upravuje zákon o střetu zájmů, který chceme dostat do druhého čtení,“ doplnil Michálek.

Tématem konference byl také návrat žáků do škol. „Již před měsícem jsme s Piráty připravili plán bezpečného návratu žáků do škol, nyní se podařilo část skutečně vrátit do výuky, za což jsme rádi. Vláda ale ignorovala náš apel na co nejspolehlivější neinvazivní testy, které by co nejvíce zajistily bezpečí žáků a jejich rodin. Žádali jsme ideálně PCR testy a pokud by je vláda před měsícem objednala u českých laboratoří, už dnes se mohlo spolehlivě testovat. Na program dnešního jednání pléna jde také vrátka ze Senátu zákona o pedagogických pracovnících, kde podpoříme senátní verzi. I díky Pirátům by od roku 2023 měl fungovat automatický systém úprav platů učitelů na minimálně 130 % průměru mzdy v ČR,“ vysvětlil pirátský poslanec Lukáš Bartoň.

Poslanec Radek Holomčík následně zmínil další vratku Senátu týkající se kvót na české potraviny: „Zvedneme ruku pro senátní návrh k zákonu o potravinách, který vyškrtává kontroverzní kvóty na české potraviny. Dlouhodobě se zasazujeme o podporu tuzemských producentů, dané kvóty na potraviny by ale pouze omezily dostupnost produktů pro zákazníky. Navíc je záměr rizikem pro hospodářství, nechtějí ho potravináři, nebyl nijak zvlášť kladně přijatý ani zemědělci. Kvůli němu i hrozí mezinárodní ostuda.“

„Ve středu má proběhnout třetí čtení zákona o exekucích. S Piráty jsme k němu předložili několik zásadních pozměňovacích návrhů, nejdůležitější z nich zavádí místní příslušnost exekutorů. Jde o princip jeden dlužník rovná se jeden exekutor v místě bydliště. Slibujeme si od toho přerušení klientelistických vazeb, které odkryla například i nedávná kauza deníku poslance Jaroslava Faltýnka za ANO, který měl údajně dohazovat svým známým exekuce vedené například dopravním podnikem. Dlužníkům navíc nebudou zbytečně narůstat poplatky, budou tak mít víc financí na splátky, celý systém se zjednoduší a bude nad ním větší kontrola,“ doplnil pirátský poslanec Lukáš Kolářík s tím, že se diskuze o teritorialitě exekutorů vedou už deset let, změna má velkou podporu nejen u veřejnosti, ale i odborných skupin. „Navrhujeme také snížení odměn exekutorů z 15 % na 10 %. Vzhledem k aktuálnímu počtu dlužníků se jedná o stěžejní legislativu pro celou Českou republiku,“ popsal Kolářík.

Poslanec Tomáš Martínek za Piráty pak zmínil problematiku dovolby nových členů Rady České televize. „Většina kandidátů, které zvolil do zúženého výběru Volební výbor, je i dle veřejně přístupných informací problematická. Jejich případné zvolení sníží důvěryhodnost samotné volby a může zásadně ovlivnit působení České televize jako takové. Přitom kandidáti nominovaní významnými organizacemi vyřazení volbou výboru na úkor pochybných nominací, by se mohli soudit a ohrozit legitimitu Rady České televize. Budeme proto na plénu navrhovat úplné vyřazení bodu z schůze, aby mohl Volební výbor projednat všechny pochybnosti, a pokud tento náš krok neprojde, budeme požadovat, aby volba proběhla veřejně. Chceme, aby lidé věděli, kdo nese za tuto situaci odpovědnost,” uzavřel Martínek.