Praha, 20. srpna 2020 – Vláda stále nepředstavila svůj plán prevence proti koronaviru. Piráti k tomu přitom vyzvali Ministerstvo zdravotnictví již před týdnem otevřeným dopisem s jedenácti otázkami, rovněž iniciovali mimořádné zasedání Výboru pro zdravotnictví. „Spolu s pirátskou poslankyní Olgou Richterovou jsme již před týdnem zaslali resortu zdravotnictví okruhy otázek ohledně snížení rizik koronaviru, o kterých jsme chtěli na výboru jednat. Učinili jsme tak z toho důvodu, aby se na ně resort stihl připravit, třeba i ve spolupráci s ostatními, a mohli jsme vést během zasedání věcnou debatu s fakty. Bohužel ani po našich urgencích nebyl ministr Adam Vojtěch ochotný na dotazy přesněji odpovědět, časem nám prý odpoví písemně. Občané i firmy tak i nadále zůstávají v nejistotě a neví, s čím zase chaotická vláda přijde příště. Vždyť i plošná opatření pro nošení roušek kabinet mění ze dne na den, což jen potvrzuje naše obavy, že nemá přichystán žádný reálný plán prevence a jeho rozhodnutí se nezakládají na tvrdých datech,“ okomentoval pirátský poslanec Petr Třešňák.

„V otevřeném dopise jsme se za Piráty například tázali na zajištění vybavení laboratoří, zbytečné prodlevy ve sdělování výsledků testů, personální zajištění laboratoří, ale i na zapojení českých vědců či výrobců zdravotních pomůcek. Celkem jsme zaslali jedenáct okruhů. Z toho ministr jednoslovně zareagoval jen na část čtyř z nich, a to ještě po našich opakovaných dotazech. Jeden okruh byl na programu zvlášť. Na zbytek nám má resort poslat písemnou reakci. Po minulých zkušenostech s vládou ale máme obavy, aby nešlo jen o další mlžení a dočkali jsme se spolu s občany skutečně relevantních odpovědí založených na jasných datech,“ dodal Třešňák.

Podle něj během jednání výboru ministr potvrdil pouze to, že resort sleduje, za jak dlouho se testovaní dozví své výsledky, a že poslal laboratořím návod, jak testované informovat. Dále že jsou monitorovány údaje o počtu pracovníků v páteřních laboratořích (tedy že ministerstvo zná obsazenost potřebných úvazků) a že bude Národní strategie testování obsahovat i podrobný popis logistiky odběrů.

„Pan ministr nám vlastně jen potvrdil, že si je vědom řady problémů, které vládní postupy provázejí. Jde o věci, jež by měla řešit celá vláda. Třeba zajištění reagencií, chemických látek pro testování, nemusí nutně řešit zdravotnictví. Rozumím tomu, že hygienické stanice v minulosti vlády seškrtávaly. Ale rychlost sdělení výsledků je klíčový parametr. A když lidé upozorňují například na to, že v některých páteřních laboratořích nemohou najít lidi, je třeba to řešit. Ptali jsme se tedy také na reálně obsazené úvazky a vzdělávání laborantů,“ popsala agendu výboru poslankyně Olga Richterová.

Celé znění otevřeného dopisu zaslaného Ministerstvu zdravotnictví.