Praha, 15. března 2019 - Poslanecké kluby ČSSD a ANO dnes vetovaly zařazení bodu “Informace vlády o postoji ke změně klimatu” na jednání pléna, který navrhla k projednání pirátská poslankyně a předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová. Ta v souvislosti se studentským protestem Fridays for Future požadovala, aby vláda jasně deklarovala svůj postoj k této problematice a předložila do 30. dubna 2019 Poslanecké sněmovně informace o konkrétních krocích reagujících na klimatickou změnu. „Očekávám, že vláda dodrží svůj slib a k projednání tohoto bodu dojde v rámci pokračování schůze Sněmovny v dalších týdnech,” uvedla Balcarová.

„Protestní akci studentů podporuji, mají rozhodně plné právo ptát se vlády a politiků a bojovat proti jejich nečinnosti v ochraně klimatu. Ani mně není lhostejné, jak laxně se vláda staví k hrozbě globální klimatické změny. Zcela absurdní je pak její pozice ke strategii Čistá planeta pro všechny, kterou v reakci na zrychlující se průběh změny klimatu předložila Evropská komise. ČR v současnosti nepodporuje cíle EU pro snižování emisí do roku 2030,” říká Dana Balcarová.

Piráti vnímají zprávu Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), kterou představilo OSN na podzim minulého roku, jako zcela zásadní a alarmující. I proto v Poslanecké sněmovně prosazují kroky k omezení spalování fosilních paliv - například omezení výjimek pro velké uhelné elektrárny. Dále předkládají legislativu, která by vedla k adaptaci na změnu klimatu, jako je udržení vody v krajině a opatření proti dopadům přívalových dešťů, šetrně hospodaření v lesích a zvýšení jejich odolnosti proti výkyvům počasí.

„V Česku se mluví spíše o adaptačních opatřeních, tedy jak se měnícímu klimatu přizpůsobit. Na úrovni EU ale naštěstí vidím snahu změny klimatu aktivně a systematicky řešit. Nejnověji Evropská komise vypracovala strategickou vizi Čistá planeta pro všechny, která ukazuje možné cesty pro dosažení klimaticky neutrální ekonomiky do roku 2050. Tuto vizi v ČR představí 26. března 2019 generální ředitel Evropské komise pro oblast klimatu Mauro Petriccione na Výboru pro životní prostředí. Boj se změnou klimatu je komplexní téma, a proto k setkání zvu i poslance a senátory napříč různými výbory,” říká Dana Balcarová.