Praha, 1. února 2021 - Podle informací místopředsedy vlády Jana Hamáčka vláda odložila jednání o ukončení spalování uhlí k roku 2038. Doporučení na rok 2038 vydala Uhelná komise v prosinci 2020 po kritice Pirátů, neziskových organizací i expertů na energetiku, kteří před tímto pozdním termínem varovali. Piráti spolu s dalšími odborníky upozorňovali například na fakt, že rozhodnutí bylo učiněno bez dostatečných podkladů a navíc komisí, jejíž postoj je prouhelně orientovaný. Protože stále chybí zásadní analýzy dopadů na uhelné regiony, horníky, ochranu klimatu, veřejné zdraví a rozpočty či teplárenství, považují Piráti dnešní rozhodnutí za nezbytně nutné. Požadují, aby byl schválen termín ukončení spalování uhlí do roku 2033, nebo bylo rozhodnutí ponecháno na příští vládu.

„Fakt, že česká vláda rozhodnutí o ukončení spalování uhlí odložila, vítám. Pokud by bylo doporučení Uhelné komise ukončit spalování uhlí až v roce 2038 schváleno, Česká republika by byla uvržena zpět do fosilního skanzenu a byly by zmařeny naše šance se na útlum uhlí dobře připravit. Piráti po celou dobu otevřeně prosazují ukončení spalování uhlí nejpozději do roku 2033. Žádáme navýšení podpory rozvoje energetiky založené na obnovitelných zdrojích a komunitní energetice, musíme také přestat plýtvat energií jak v průmyslu, tak u budov. To vše máme i ve volebním programu. Do roku 2025 by podle nás mělo dojít k uzavření uhelných elektráren produkujících energii na vývoz, zbývající zařízení by měla skončit do roku 2030,“ uvedla Dana Balcarová, pirátská členka druhé pracovní skupiny Uhelné komise.

„K postupnému ukončení využívání uhlí v energetice je pro nás tím nejdůležitějším nástrojem evropský trh s emisními povolenkami, zároveň chceme směřovat ke včasnému konci výjimek z emisních limitů. Zdroje, které je neplní, nesmí získávat výjimky na další provoz, ale být uzavřeny. Chceme zvyšovat konkurenci na energetických trzích, aby emisní povolenka mohla plnit svou roli. Podporujeme propojování trhů, zvyšování likvidity, rozvoj flexibility i nabízení kratších produktů na energetických trzích. Musíme však znát i konkrétní dopady na teplárenství, aby nedošlo k rozpadu systémů zásobování teplem. Stejně tak je pro nás prioritou udržet bezpečnost přenosové soustavy a případně otevřít i diskuzi nad zavedením kapacitních mechanismů,“ doplnil pirátský poslanec Petr Třešňák.