Praha, 2. dubna 2020 – „Vláda ČR fatálně selhává při zajišťování ochrany seniorů a v podpoře institucí poskytujících sociální služby v době pandemie. Nejenže nedokázala naplnit doporučení Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) o testování v zařízeních pro seniory a umožnění včasné karantény a léčby, ale nedodržela ani vlastní sliby o zásobování osobními ochrannými pomůckami,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci předseda Pirátů Ivan Bartoš. Spolu s dalšími pirátskými poslanci Olgou Richterovou a Mikulášem Ferjenčíkem uvedli řadu návrhů, které mají zajistit podporu nejrizikovějších skupin obyvatel. Jedná se nejen o seniory, ale i lidi, kteří nyní spadnou do dluhových pastí, invalidní důchodce, pracovníky na dohodu, terénní pracovníky, kteří jsou nyní bez ochranných pomůcek. A nelze zapomínat ani na ekonomická opatření na pomoc lidem bez jakýchkoli zdanitelných příjmů. „Čím méně lidí padne na úplné dno, tím bohatší ve finále bude celá společnost,“ dodal Bartoš.

„Podle odhadu je vážně ekonomicky zasaženo koronavirovou krizí přes 1,5 milionu občanů, které vláda nijak nepodporuje. Potřebujeme urychleně jasný plán, jak udržet v chodu sociální služby. Vláda nespustila postup dle pandemického plánu, který dává řízení do rukou hlavnímu hygienikovi ČR. Hygiena stále nedostatečně testuje a nevyjíždí do terénu. Víme, že limitem pro víc testů jsou chybějící pomůcky, zejména odběrové tyčinky, včetně baněk. Jedna věc je nastartovat jejich výrobu v ČR, druhá je využít hromadný test, tzv. pooling vzorků, dle příkladu Izraele. Prioritně v domovech seniorů, LDN či domovech pro osoby se zdravotním postižením, kde není předpokládána nákaza, abychom je dokázali udržet bez infekce. Na úrovni krajů navrhujeme zřízení mobilních týmů dvojího druhu. Jedny v případě prokázání infekce poskytnou na prvních 24 až 48 hodin domovům pro seniory veškerou péči s vytvořením izolace, a to včetně zaškolení. Druhá skupina týmů bude potřeba pro náhradu chybějících pracovníků v přímé péči, kde počítáme s nasazením studujících zdravotních sester,“ shrnula navrhovaná opatření místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

„Podporu malých firem vnímáme jako naprosto nedostatečnou. Například Program COVID II byl podle našich informací vyčerpán prakticky ihned po spuštění a nebyl dostupný pražským podnikatelům. Vedle toho se soustředíme na lidi, na které vláda zapomíná a nedostávají žádnou podporu, jako jsou pracující na dohodu. Kolega Tomáš Martínek zpracoval návrh na zavedení daňového bonusu pro všechny. Chceme slevu na poplatníka zvednout na 33 tisíc, transformovat ji na bonus a tuto slevu umožnit vyplatit předem ve třech splátkách. Pro ty, kdo se ekonomicky postaví na nohy, to bude bezúročná půjčka. Pro ty, kdo už příjmy mít nebudou poslouží jako jednorázová dávka, která jim pomůže přečkat těžké období. Navrhli jsme také odpuštění zdravotních odvodů u osob bez zdanitelných příjmů, což bohužel koalice zamítla. Nyní dochází k paradoxní situaci, že živnostenské oprávnění si zakládají lidé bez příjmů, aby nemuseli platit zdravotní pojištění přes 2 tisíce měsíčně. Vládu budeme nadále tlačit k tomu, aby odstupňovala jednorázový bonus pro OSVČ dle obratu na 60, 120 a 180 tisíc korun, aby lidé s nízkým obratem nezůstali bez podpory, jako je tomu nyní. Ve spolupráci s opozicí připravíme návrh na změnu podmínky poklesu 10 procent obratu podnikatelů v prvním čtvrtletí, kterou řada z nich nesplní. Nelze trestat statisíce lidí za to, že jsou chudí, a přesto pracovali a nyní nemají nárok na podporu,“ shrnul poslanec Mikuláš Ferjenčík ekonomické návrhy Pirátů.

Na závěr Ivan Bartoš doplnil, že už před vypuknutím epidemie se Piráti zabývali řešením problému exekučních pastí: „Je třeba změkčit systém exekucí tak, abychom zmenšili dopady krize jak na současné dlužníky, tak i na budoucí, které tato krize bezesporu vygeneruje. Prvním plošným opatřením je zastavit nařizování exekucí do doby, než Sněmovna projedná nová pravidla pro přidělování exekucí. Druhým krokem je, aby se po dobu koronavirové krize zastavilo zabavování majetku v zadlužených domácnostech. Jsem rád, že toto podpořil i podvýbor pro exekuce. Ze zabavitelných příjmů chceme vyjmout i daňové bonusy a odstupné. Jsme přesvědčení, že pomoc těm nejslabším nám pomůže z krize vyjít, protože společnost musí zůstat soudržná.“