Praha, 21. června 2021 - Vláda ohrožuje funkční protidrogovou politiku. Piráti a nezávislí experti odmítají její snahy o centralizaci problematiky závislostí pod Ministerstvo zdravotnictví. I z toho důvodu, že zde podle závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) docházelo v minulosti k pochybnému rozdělování dotací. „Snahy přesunout tuto oblast pod Ministerstvo zdravotnictví, a obejít tak funkční meziresortní přístup, jsou pro tuto citlivou problematiku smrtelnou ranou. Na základě šetření NKÚ navíc podám trestní oznámení, aby byly prošetřeny čachry na Ministerstvu zdravotnictví, kde se vynaložily miliony na dotační projekty, které nesplňovaly adekvátní náležitosti,“ uvedl pirátský poslanec Tomáš Vymazal.

„Vláda pokračuje ve snahách o převedení veškeré agendy protidrogové politiky pod Ministerstvo zdravotnictví. Má v plánu zrušit Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky a přesunout dané pracovníky pod zmíněný resort. Toto vše kabinet koná bez ohledu na důraznou kritiku, kterou vůči plánu od počátku vznášejí odborníci z neziskových organizací, jenž u nás reálně poskytují síť pomoci a prevence rizikového návykového chování. Pirátská strana se dlouhodobě vymezuje vůči rušení tohoto pracoviště na úrovni Úřadu vlády, které může díky své meziresortnosti a zastřešujícímu charakteru být účinným nástrojem politiky v oblasti a garantovat spravedlivé rozdělování státních peněz v dotačních řízeních,“ popsala vedoucí meziresortního týmu Návykové chování, Janka Michailidu.

Proti přesunu této agendy pod Ministerstvo zdravotnictví podle Pirátů jasně hovoří i nedávno vydaný závěr z kontrolní akce provedené Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ). „V období let 2016 až 2019 vydalo Ministerstvo zdravotnictví přibližně 18,6 milionu korun na projekty v oblasti protidrogové politiky, které však nesplňovaly náležité požadavky pro získání dotace a v některých případech postrádaly specifikaci účelu dotace. Nejde o první pochybení, dle dřívějšího závěru NKÚ ministerstvo mimo jiné nezveřejnilo seznam projektů, které úspěšně prošly výběrovým řízením, nebo schvalovalo finální výši dotací s několikaměsíčním zpožděním,“ řekl Vymazal s tím, že podá trestní oznámení na neznámého pachatele, aby došlo k důslednému prošetření příčin opakovaně nezvládnutého dotačního řízení v oblasti protidrogové politiky.

„Když byla v roce 2018 na pozici národní protidrogové koordinátorky vybrána Jarmila Vedralová, člověk bez sebemenších odborných předpokladů pro výkon této funkce, vyvolalo to mezi odborníky oprávněně vlnu kritiky. Ve světle nových informací je ale její působení v této funkci doslova alarmující. Spolu s dalšími figurami potichu přichystala přesun protidrogové agendy pod Ministerstvo zdravotnictví, tedy na úřad, kde kontrola NKÚ jasně identifikovala kriminální jednání při přidělování dotací,” okomentoval poslanec.

„Působí to dojmem jako by paní Vedralová měla od začátku svého angažmá na Úřadu vlády jediný úkol, a tím bylo uklidit na Ministerstvo zdravotnictví i zbytek prostředků rozdělovaných ve formě dotací, aby je tam mohli rozdělovat netransparentně, bez kontroly jejich účelnosti, a aby tím české protidrogové politice zasadili smrtící úder. Jsem přesvědčen, že to jediné, co se má v tuto chvíli někam přesouvat, je někdejší jednání paní Vedralové, které patří na policii a následně před soud. Proto jsem také podnikl patřičné kroky a v nejbližších dnech nebo spíše hodinách v této věci podám trestní oznámení pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. NKÚ to ve své zprávě popsal zcela jednoznačně a orgány činné v trestním řízení v této věci měly začít ideálně konat z vlastní iniciativy. Protože tak ale podle mých informací dosud neučinily, postoupím jim tuto záležitost sám,” nastínil Vymazal.

Transparence a účelnost rozdělování veřejných peněz je jednou z klíčových priorit Pirátské strany. Janka Michailidu dodala: „Zatímco ministerstvo zdravotnictví ze závěrů NKÚ vychází tragicky, kontrola potvrdila přínosy sjednocení dotačních řízení pod národního protidrogového koordinátora při Úřadu vlády. Ať již z hlediska efektivity vynakládaných peněz či transparentnosti. To bylo ovšem předtím než tam paní Vedralová přesídlila právě z Ministerstva zdravotnictví, kam se teď snaží i s nově nabytou agendou vrátit. Snahy o pohlcení fungujícího úřadu ministerstvem považuji za zásadní chybu. A to i s ohledem na dopady, které má neefektivní politika v oblasti prevence rizikového návykového chování na celou naši společnost.”