První zapsanou osobou je Viktor Volodymyrovyč Medvedčuk, který z Ruské federace na území České republiky provozuje ruskou vlivovou operaci. Cílem této operace je narušovat územní celistvost, suverenitu a svobodu Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že tato činnost je postižitelná podle Sankčního zákona, rozhodla vláda o zápisu této osoby na vnitrostátní sankční seznam.

Viktor Volodymyrovyč Medvedčuk ke svým aktivitám využívá firmu Voice of Europe s.r.o. a fyzickou osobu Artem Pavlovich Marchevskyi, což jsou zároveň další dva sankční zápisy. Toto rozhodnutí je v zájmu bezpečnosti Česka, stejně jako přispívá k ochraně demokratičnosti nadcházejících voleb do Evropského parlamentu.

Protože hrozilo zmaření účelu, rozhodla česká diplomacie o zápisu na vnitrostátní sankční seznam ještě před jeho návrhem na zařazení na unijní seznam.

Ministerstvo zahraničních věcí na tomto případu spolupracovalo s Bezpečnostní informační službou České republiky a Finančním analytickým úřadem. Provádění a vymáhání sankcí má jako v každém případě na starosti Finanční analytický úřad.