Praha, 25. října 2018 – Radek Holomčík dnes podal písemnou interpelaci na ministra zemědělství Miroslava Tomana kvůli převodu prostředků ze státního podniku Lesy ČR do státního rozpočtu, který schválila na včerejší schůzi Vláda ČR. Bez ohledu na kůrovcovou kalamitu a tristní stav lesů byl odsouhlasen převod v hodnotě 2,5 miliard korun. Tento bod byl zařazen na schůzi navíc až během jednání, způsob projednání tak budí obavy z účelovosti a netransparentnosti.

„Zajímá mě, proč došlo k zařazení bodu až během jednání vlády a také z jakých důvodů přikročili k realizaci převodu prostředků. Nerozumím, proč vláda nenechala peníze podniku k sanaci kůrovcové kalamity a revitalizaci porostů. Všechny tyto otázky jsou předmětem interpelace, kterou jsem dnes podal,“

uvedl 2. místopředseda strany a člen zemědělského výboru Radek Holomčík.

Příjem ve výši 3 miliardy korun z Lesů ČR byl v návrhu státního rozpočtu na rok 2018 připraven a schválen Poslaneckou sněmovnou v prosinci 2017. V té době již vědělo vedení podniku i Ministerstvo zemědělství o rozsahu a závažnosti kůrovcové kalamity, situace však ještě nebyla tak mediálně exponována jako je tomu nyní.

„Lesy ČR budou v následujících letech potřebovat prostředky na zvládání kůrovcové kalamity a následnou obnovu lesních porostů – očekávané výsledky hospodaření zvýšené potřeby nejspíš nezabezpečí. Jsme toho názoru, že v této situaci mělo být přikročeno ke změně rozpočtu a prostředky by neměly být vyvedeny z rozpočtu státního podniku, ale využity na odůvodněné potřeby v souvislosti s kůrovcem,“

vysvětlil Holomčík.

Převod části zisků ze státních podniků do státního rozpočtu není neobvyklou praxí. Lesy ČR za posledních 5 let takto převedly více než 30 miliard korun do rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR. Zákon o státním podniku s touto praxí počítá a poskytuje nutnou legislativní oporu.