Praha, 22. května 2020 – Pirátský analytický tým v rozsáhlém průzkumu oslovil 212 českých prodejců (a převážně i výrobců) roušek a dalších ochranných pomůcek s dotazem na jejich spolupráci se zástupci ministerstev či samosprávných orgánů. Ze vzorku 75 odpovědí, které dorazily, zjistil, že 90 % firem nebylo vůbec osloveno ministerstvy a v řadě případů ministerstva nereagovala ani na výzvy ke spolupráci. Pokud komunikace s českými výrobci přece jenom nastala, tak často velmi pozdě a objednávky byly minimální. „Počet firem, které potvrdily zájem státních orgánů, je žalostně nízký. Část z nich navíc uvedla, že některé zakázky byly zrušeny,“ informoval předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Pirátští analytici podrobně analyzovali celkem 75 odpovědi. Alespoň jednu objednávku získalo od ministerstva pouze sedm z nich (cca 9 %). Některé z firem navíc poznamenaly, že došlo ke zrušení zakázek. Ze zjištění vyplývá, že stát reálně spolupracuje s minimem českých výrobců.

„Ačkoliv se vláda snaží vzbudit zdání, že chce českým firmám pomáhat, tak místo toho nechává dovážet materiál z Číny, a to včetně necertifikovaných a vadných výrobků. Bude třeba se připravit na možnou druhou vlnu epidemie a mít případně zásoby ochranných pomůcek. Ale to nestačí – vzhledem k dopadům epidemie na ekonomiku je naprosto nezbytné podporovat české firmy a udržet co nejvíce peněz v naší ekonomice. Pokud vláda nezmění svůj přístup, navrhnu zavedení povinnosti nakupovat u tohoto typů nákupů alespoň část materiálu od firem sídlících v Česku,“ uvedl poslanec Radek Holomčík, který průzkum mezi společnostmi vyrábějícími zdravotnický materiál inicioval.

„Děkujeme firmám za doručené odpovědi, které nám pomohly vyhodnotit situaci v oblasti zásobování českým materiálem. Seznam firem sídlících v Česku je veřejně k dispozici vládě, krajům, městům, obcím, firmám i občanům, kteří získají přehled o tom, kde tyto pomůcky objednat a tím podpořit domácí výrobu,“ doplnil Bartoš.

„Řada státních orgánů neoslovila české výrobce zdravotnického materiálu, a dokonce i odmítla jejich žádost o spolupráci či případně vůbec nereagovala. Je nutné, aby se tento přístup neopakoval u nového nastavení zásob zdravotnického materiálu Správy státních hmotných rezerv,“ doplňuje vedoucí analytik Pirátů Petr Fojtík.

Toto šetření u českých výrobců zdravotnického materiálu bylo zahrnuto do podnětu, který předseda Pirátů Ivan Bartoš dnes podává NKÚ. Přitom první podnět NKÚ doručil předseda Pirátů již v polovině dubna a obsahoval základní přehledy o nákupech, popis jednotlivých problematických kauz a základní popis čínských dodavatelů včetně výpisů ze zahraničních rejstříků. Tentokrát podnět NKÚ obsahuje podrobné cenové srovnání ochranných pomůcek vytvořené portálem Hlídač státu, podrobné informace o odmítnutých objednávkách z důvodu nedostatečné kvality a základní návod týkající se ověřování CE certifikátů ochranných pomůcek včetně ukázky neplatných, irelevantních či dokonce zfalšovaných certifikátů.