Praha, 4. listopadu 2020 – Sněmovní sociální výbor dnes projednal návrh k tzv. kurzarbeitu. Bohužel vláda i nadále nechává tisíce firem i jejich zaměstnanců v nejistotě, s jakou podporou mohou od státu vlastně počítat. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž oznámilo záměr předložit k již navrženému zákonu komplexní pozměňovací návrh, který by ujasnil pravidla a reagoval na výtky expertů i opozice, zatím tak ale neučinilo. Piráti přitom již v minulosti vyzývali kabinet, ať ukončí chaos a nastaví jasně předvídatelný transparentní systém. Podle současného návrhu by o tom, které podniky dosáhnou na pomoc, mohla zcela náhodně rozhodovat vláda bez jakýchkoliv objektivních kritérií.

„Logicky očekávaný – vzhledem k proběhlým jednáním – komplexní pozměňovací návrh ke kurzarbeitu bohužel dnes nepřišel. Jednání bylo jen přehlídkou dohadů a neshod ve vládní koalici, kterými nejvíce trpí hlavně firmy a zaměstnanci. Ti jsou dnes již tak ve velmi těžké a stresující situaci a potřebují od vlády jasně slyšet, jakým způsobem a za jakých podmínek je podpoří,“ uvedla první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

„Smyslem kurzarbeitu je, aby lidé zůstali zaměstnaní a aby se nemuselo propouštět. Je to způsob podpory inspirovaný sousedním Německem, kde to dobře funguje, tam ale do systému nezasahuje tak přímo vláda. Aktuální návrh našeho kabinetu je naopak postavený tak, že vláda by mohla svým vlastním rozhodnutím bez jakýchkoliv objektivních kritérií podpořit například firmu směřující k zániku, a jinou firmu naopak cíleně ignorovat. Proto s Piráty kritizujeme současnou nepředvídatelnost navrženého systému podpory a navrhujeme mimo jiné i postupné zvýšení expertízy ve státní správě, a pravidelné vyhodnocování fungování kurzarbeitu. Cílem by měl být postupně vyladěný systém odvětvové nebo regionální podpory, aktivovaný na základě předem daných kritérií. Jedná se konkrétně o dva pozměňovací návrhy a doprovodné usnesení,“ vysvětlila Richterová s tím, že strana chce v první řadě zvýšit strop podpory pro kvalifikované zaměstnance na 1,5násobek průměrné mzdy, ale pouze na dva měsíce. „Jsme ochotni podporu zvýšit, ale na kratší dobu,” zdůraznila.

„Druhý návrh se pak týká zkrácení doby mimořádné podpory z 12 měsíců na půl roku. Chceme alespoň rámcově srovnat podmínky podpory v nezaměstnanosti a podpory v částečné zaměstnanosti, předejít zabetonování neperspektivních pracovních pozic a ročnímu vyplácení podpory, které nebude možné přehodnotit. Proto přicházíme s doprovodným usnesením, kterým chceme zavázat vládu, aby čtvrtletně vyhodnocovala fungování kurzarbeitu a materiály předkládala Poslanecké sněmovně,“ dodala pirátská poslankyně, která je rovněž místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku.