Praha, 5. listopadu 2020 – Včerejší výbor pro zdravotnictví projednával mimo jiných témat i situaci v lázeňství. Sektor, který má nezastupitelné místo ve zdravotnictví už na jaře tohoto roku dostal těžkou ránu v podobě zastavení činnosti. Ani na podzim se situace nelepší, jak upozorňuje pirátský poslanec a místopředseda Výboru pro zdravotnictví Petr Třešňák: „České lázeňství je jedním z našich národních klenotů a v tuto chvíli je bohužel likvidováno dopady koronavirové epidemie a nečinností státu. Tisíce zaměstnanců, kteří zasvětili svůj život zlepšování zdravotního stavu naší populace, jsou v ohrožení.“

Petr Třešňák, poslanec za Karlovarský kraj, se situaci v lázeňství věnuje systematicky a už na jaře navrhnul na Výboru pro zdravotnictví usnesení k navýšení úhrad za lázeňskou péči, kterou výbor přijal a k drobnému navýšení nakonec došlo. Upozorňuje ale, že druhá vlna epidemie a související opatření budou mít mnohem drtivější dopad: „Útlum v této druhé vlně pandemie je pro lázeňská zařízení už likvidační. Proto jsme i nyní chtěli, aby ministerstvo a pojišťovny systematicky podpořili lázeňství, naplnili své pojistné plány a například posílali do lázní i zdravotníky, IZS a dobrovolníky, kteří se podíleli na boji s pandemií.“

Návrhy usnesení poslance Třešňáka obsahující žádost o sdělení návrhu řešení systematické problematiky podpory lázeňství, informaci o plánu úhrad lázeňské péče pojišťovnami a doporučení prověřit možnosti lázeňské péče pro pacienty po prodělání koronavirové infekce, případně pracovníky v sociálních a zdravotních zařízeních, členy IZS a dobrovolníky neprošly přes hlasy vládních poslanců.

„Neznáme konkrétní kroky podpory vlády, o které by se lázeňské společnosti mohly opřít. To může vést k přerušení kontinuity a ztráty odborných zaměstnanců v českém lázeňství, tedy k zániku lázeňství tak, jak jej známe. Přitom některé regiony, jako například Karlovarský kraj, jsou na tomto segmentu ekonomicky zcela závislé,” uzavřel Třešňák.