Praha, 11. října 2019 – Ve čtvrtek proběhl pod mou záštitou seminář v Poslanecké sněmovně PČR na téma hodnocení dopadů regulace. Kontrola zákonů před jejich přijetím je součást legislativního procesu, která má zabránit přijímání tzv. legislativních zmetků a zároveň hodnotit finanční dopady po případném přijetí zákona. Na semináři vystoupila řada odborníků z oblasti ekonomiky, práva, sociologie a dalších společenských věd.

Jedním z příkladů nekvalitního zákona je novela zahajující státní podporu fotovoltaiky. Ta nebyla před komisí pro hodnocení dopadů regulace (dále RIA) vůbec obhájena, jak uvedla Jiřina Jílková, předsedkyně komise pro RIA. Kritika směřovala i na vysoký podíl výjimek, kde zákony neprochází kontrolou (70 výjimek ročně) a rizika u poslaneckých návrhů zákonů. Upozornila na to, že základním předpokladem lepší legislativy je větší poptávka politiků po důkladné přípravě zákonů dle metodik RIA.

Ekonom Daniel Munich popsal konkrétní selhání během přípravy zákona o inkluzi ve školách. Ta podle něho byla mnohonásobně nákladnější, než se očekávalo, a provází ji velké papírování. Uvedl také, že ministerstva málo konzultují ty, kterých se navrhované zákony dotýkají, a dokonce nezačlení do svých návrhů přibližně 50 % připomínek odborné komise pro RIA. Doplnil také, že nekvalitní legislativa zvyšuje nedůvěru společnosti.

Marek Havrda, člen komise pro hodnocení RIA a behaviorální ekonom, uvedl, že většina navrhovaných zákonů se nezakládá na doložených faktech, ale na smyšlenkách a lobbistických tlacích. Jako pozitivní příklad popsal novelu zákona o hazardu spojenou s rušením heren, která ušetřila společenské náklady v řádu miliard korun. Jako další dobrý příklad uvedl finské změny ve školství, kde díky shodě na dlouhodobém řešení vzdělávacího systému mají již desítky let stabilní školství na světové špičce.

Nekvalitní zákony jsou podle výsledků semináře důsledkem toho, že ministerstva nemají dostatek expertů, nepřikládají hodnocení regulace váhu a plní jen zadání od politiků. Ve výborech Sněmovny a na plénu se teď budeme důsledněji ptát: Proč zákon neprošel standardním hodnocením dopadů? Proč vláda připomínky svých expertů nevyslyšela? Proč nezvážila jiné varianty řešení? Apelujeme na to, aby odborníci z komise pro RIA pomohli vychovat resortní experty např. díky podpoře pilotních projektů hodnocení dopadů na resortech. Také zvažujeme, že bychom na Úřadu vlády zřídili špičkový expertní tým na plný úvazek, který by s resorty klíčovou legislativu průběžně připravoval a konzultoval.

Z výročních zpráv komise pro RIA vyplývá, že oproti vládě Bohuslava Sobotky klesl pod vládou Andreje Babiše počet kvalitně připravených zákonů z 50 na pouhých 11 ročně. Vedle kvalitnější přípravy legislativy a zjišťování názorů občanů musí mít vláda a opozice k dispozici kvalitní data a realizovat pilotní projekty.

Prezentace řečníků * Jiřina Jílková * Daniel Munich * Marek Havrda

Záznam semináře