Praha, 18. března 2019 – Vláda na dnešním jednání zaujala neutrální stanovisko k pirátskému návrhu, který zajistí, že po státních úřednících a najatých externích subjektech bude moci stát vymáhat osobní odpovědnost za jejich pochybení, pokud jejich úřadu udělí pokutu jiný úřad. To běžně nastává v oblasti veřejných zakázek, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělí jinému úřadu pokutu za pochybení při administraci veřejné zakázky. Piráti dále chtějí zavést pravidlo, že úřad bude muset do zápisu uvést, zda a jak bude vymáhat škodu po konkrétním úředníkovi. Zákon uvádí do rovnováhy postavení úředníků v místních samosprávách, kteří již za škodu odpovědní jsou, a státních úředníků, kteří dosud nebyli.

„V případě organizačních složek státu je za současného stavu zřejmé, že motivace úřadu dodržovat vlastní zákony, respektive motivace konkrétních odpovědných osob, je prakticky nulová. Ať už se totiž zaměstnanci či najatí odborníci dopustí například při zadávacím procesu u veřejné zakázky jakékoli, i třeba úmyslné chyby, nemůže být po nich způsobená škoda za současné situace s úspěchem vymáhána. Přitom jsou při veřejných zakázkách utráceny peníze daňových poplatníků,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, jeden z předkladatelů návrhu.

„Zatímco samosprávy, jejich příspěvkové organizace a třeba i veřejné vysoké školy škodu v mnoha případech úspěšně vymáhají, stát na vymáhání škody zcela rezignoval,“ uvedla advokátka Petra Bielinová, která je autorkou analýzy, ze které Piráti při přípravě návrhu vycházeli.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že vítá debatu na téma odpovědnosti státních úředníků. Ta se díky Pirátům nyní přenese do Poslanecké sněmovny.