Praha, 13. května 2019 – Na začátku dubna 2019 vyzvala veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová vládu k tomu, aby podpořila návrh Pirátů na zrušení desetitisícového poplatku za podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ten byl donedávna jediným pro občany bezplatným prostředkem ochrany veřejného zájmu v oblasti zadávání veřejných zakázek. Podle dnešního vyjádření předsedy vlády Andreje Babiše Vláda ČR zrušení poplatku nepodpořila.

„Navzdory dnešním vyjádřením vlády nadále považujeme společně s veřejnou ochránkyní práv za nemorální, když jednotlivec, který jedná ve veřejném zájmu a poukazuje na pochybení ve veřejných zakázkách, musí za svou pomoc platit takovou sumu, kterou si jako tzv. jednorázový výdaj nemůže dovolit téměř jedna třetina občanů. Navíc, i kdyby jeho podnět byl důvodný, není mu poplatek 10 000 Kč vrácen. Ten přitom podle současného znění zákona neplatí pouze občané, ale také všechny ostatní státní orgány včetně ministerstev,“ uvedl pirátský místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal.

Vláda se rovněž nevyjádřila ke zjištěním Anny Šabatové z místních šetření, ze kterých vyplynulo, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže sice ujišťoval vládu, že se již zabývá nezaplacenými podněty, ale další šetření odhalilo, že jeho praxe nadále porušuje zákon.

„Problematiku podávání podnětu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vnímám spíše jako problém v selhání managementu úřadu ze strany jeho vedení, která nemá být upravována nekoncepční, nesystémovou a protiústavní změnou zákona, ke které se poslanci v minulém volebním období uchýlili. Současný postoj vlády hodnotím s podivem, neboť náš návrh nečiní nic jiného, než že uvádí právní úpravu do původní systémové podoby vládního návrhu zákona připraveného na Ministerstvu pro místní rozvoj v roce 2016,“ vysvětluje situaci Pikal.