Praha, 18. srpna 2020 – Nedostatečná příprava vlády na možnou druhou vlnu pandemie a chybějící plán na ochranu obyvatel. To budou hlavní témata středečního mimořádného zasedání Výboru pro zdravotnictví, který byl svolán z popudu pirátských poslanců Petra Třešňáka a Olgy Richterové. Piráti na něm budou také žádat odpovědi na otevřený dopis, který minulý týden zaslali Ministerstvu zdravotnictví. V něm se zajímali o podobu preventivních opatření proti koronaviru a jakým způsobem snížit rizika jeho masového přenosu. „Vláda zavádí zase plošná opatření v podobě povinného nošení roušek, a to bez jakéhokoliv vysvětlení či tvrdých epidemiologických dat. Současný vývoj potvrzuje naše obavy, že kabinet o připravenosti na další vlnu pandemie mlží a nemá situaci pod kontrolou. I proto jsme zaslali ministerstvu otevřený dopis a požádali jsme o svolání výboru, aby projednal současnou situaci a další postup,“ uvedl Třešňák.

„Budeme po vládě žádat jasné vysvětlení, proč bylo opět přistoupeno k plošným opatřením. Kabinet musí dát k dispozici na stůl fakta o počtu nakažených, predikci vývoje a důvody, proč krajské hygienická stanice neumí stále dohledat původní zdroj nákazy. Ministr zdravotnictví nedávno představil s velkou slávou čtyřstupňový pandemický semafor, který měl podobnému chaosu zabránit a jasně stanovit pro jednotlivé okresy, při jakých číslech nakažených bude přistoupeno k těm či oněm opatřením. Plošné nakázání roušek to celé staví na hlavu. Mimochodem i myšlenku semaforu resort převzal právě od Pirátů, škoda, že ji nedokázal správně využít,“ popsal Třešňák, který je místopředseda Výboru pro zdravotnictví.

Nepřipravenost vlády na zhoršení epidemiologické situace se podle něj ukázala již v červenci během krize v Moravskoslezském kraji. Potvrzují ji také rostoucí čísla nakažených. „Proto jsem již koncem července požádal o svolání Výboru pro zdravotnictví, aby se veřejnosti i poslancům dostalo konečně nějakých jasných odpovědí. Budeme se také ptát pana ministra zdravotnictví, jak plní úkoly, které vládě na náš popud zadala Sněmovna. Například přípravu škol na podzim, vypracování testovací strategie, zajištění personální obsazenosti hygienických stanic a další. Otázky, které chceme projednat, jsme zaslali již minulý týden Ministerstvu zdravotnictví v otevřeném dopise, aby se na ně resort stihl připravit a mohli jsme tak vést adekvátní debatu s fakty,” dodal pirátský poslanec.

V otevřeném dopise se Piráti tázají například na zajištění vybavení laboratoří, zbytečné prodlevy ve sdělování výsledků testů, personální zajištění hygienických stanic, ale i na zapojení českých vědců či výrobců zdravotních pomůcek. Celkem je v dokumentu 11 klíčových otázek, na které chtějí na půdě výboru slyšet odpověď.

„Lidé upozorňují na to, jak dlouho trvá krajským hygienickým stanicím informovat testované osoby o výsledcích testů. Zajímá nás, jak dobu sdělení pozitivního či negativního výsledku ministerstvo sleduje, jak laboratoře v téhle oblasti metodicky vede, a kdy předpokládá rozesílání SMS jako standard. Dalším problémem je, jak rychle zajistit dostatek odborníků na trasování na krajských hygienických stanicích, kteří přitom nemusí být stálými zaměstnanci. Otázkou je i personální situace laboratoří: ptáme se na reálně obsazené úvazky a vzdělávání laborantů,“ okomentovala agendu výboru poslankyně Olga Richterová s tím, že Piráti již v minulosti představili možná řešení ve svém programu Budoucnost řešíme teď. Stejně tak nabízeli v uplynulých měsících vládě řadu konstruktivních opatření, jak minimalizovat rizika šíření viru. „Mnoho podnětů a dotazů přišlo od občanů a odborné veřejnosti, i z těch jsme při psaní otevřeného dopisu vycházeli. Věřím, že díky tomu bude resort jednat vstřícně a bez politických her,” dodal Třešňák.

Výbor pro zdravotnictví se sejde ve středu 19. července Od 14:00 v Poslanecké sněmovně a je přístupný i pro veřejnost

Celé znění otevřeného dopisu.