Praha, 5. února 2018 – Vláda ČR opět ukázala, že její prioritu nejsou živnostníci a jednodušší administrativa, ale politický marketing. Včera vydala negativní stanovisko k návrhu poslanců Pirátů Mikuláše Ferjenčíka a Tomáše Martínka na prodloužení lhůty pro podání elektronického daňového přiznání o jeden měsíc. Předkládaný návrh vychází z pozměňovacího návrhu Tomáše Martínka k daňovému balíčku prodlužujícího lhůtu na čtyři měsíce, na kterém spolupracovalo Ministerstvo financí ČR. To však paradoxně vyslovilo s návrhem rovněž nesouhlasné stanovisko.

„Vláda se opět otočila k živnostníkům zády. Mnoho poplatníků daně má problém zkompletovat všechny potřebné doklady pro vyplnění daňového přiznání v aktuální tříměsíční lhůtě, která je nejkratší v zemích EU. Náš návrh po vzoru jiných evropských zemí motivuje k podání elektronického daňového přiznání, které uleví úřadům. Ty jsou každoročně na přelomu března a dubna zavalené tunami papíru,“ uvedl Martínek hlavní výhody pirátského návrhu.

„Andrej Babiš neustále mluví o potřebě digitalizovat a kritizuje Piráty, že mu nepomáhají. Na návrhu jsme spolupracovali s Ministerstvem financí, ale vláda náš návrh opět zamítla, a to jen proto, že by se s ním nemohla sama chlubit. Přitom novela má potenciál výrazně zrychlit administrativu, snížit náklady a zjednodušit archivaci. Elektronická forma navíc výrazně snižuje chybovost,“ uvedl Ferjenčík s tím, že Piráti nyní budou pro podporu svého návrhu hledat podporu ve Sněmovně. „Vzhledem k tomu, že na omezování byrokracie a přebujelé administrativy se shodují všechny parlamentní strany, očekáváme, že Poslanecká sněmovna stanovisko vlády přehodnotí a návrh schválí,“ dodal Ferjenčík.

Návrh řeší i další nedostatky stávající legislativy ohledně odevzdávání daňových přiznání. Již dříve návrh podpořila Komora daňových poradců ČR a Česká advokátní komora. V rámci připomínkového řízení navíc daly souhlasné stanovisko Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. S návrhem také souhlasí Senát ČR, který vrátil daňový balíček zpět Poslanecké sněmovně právě s tímto návrhem. Obdobná legislativa prodlužující lhůtu podání elektronických daňových přiznání platí také například ve Velké Británii, Belgii, Francii, Irsku, Maďarsku nebo sousedním Rakousku, kde elektronické podání má lhůtu o dva měsíce delší než papírové.