Praha, 18. května 2020 - Tisíce nájemců zůstávají dál ohroženy dluhovou pastí, protože vláda i dnes při jednání opomněla jejich situaci řešit. A to i přesto, že ji na tento problém Piráti několikrát upozorňovali. Do potíží přitom občany uvrhla právě vládní koalice svým nedomyšleným návrhem o příspěvcích na bydlení. Dávka, z níž by lidé měli v budoucnu splatit dlužné nájemné, je totiž vypočítávána na základě uhrazených nájmů. Nelze ji tedy logicky získat, pokud nájemci nebudou s ohledem na koronavir činži hradit. Jako řešení je možné poskytnout dávky mimořádné okamžité pomoci na pokrytí chybějících peněz na nájem, a poté standardně přejít na systém osvědčeného příspěvku na bydlení.

Na nebezpečnou nedomyšlenost vládního návrhu jsem upozornila hned v dubnu během sněmovní diskuze. Vláda na mé výtky přiznala, že zákon o pozastavení možnosti výpovědí není úplný. Přesto nepodnikla ani po mých urgencích jakékoliv kroky k nápravě. Jako Piráti tak znovu vládu vyzýváme, ať konečně řeší ochranu těch nejzranitelnějších občanů, potažmo pronajímatelů. Nouzový stav skončil a nyní je potřeba začít minimalizovat dopady krizových opatření na běžný život. Jen tak uchráníme tisíce lidí před chudou a dluhovou pastí v podobě odloženého nájemného.

Se základní myšlenkou ochrany nájemců před výpovědi v době kornaviru jako Piráti souhlasíme, sami dlouhodobě podporujeme obecní bydlení a aktivní přístup státu k bytové politice. Schválené znění má ovšem závažné nedostatky, při neplacení nájmu totiž nevzniká žádný výdaj, který by bylo možné zpětně proplatit z dávek. Pro vyplácení příspěvku na bydlení je přitom tato podmínka jasně uvedena v zákoně.

U hmotné nouze pak v praxi platí, že pokud se dá náklad řešit jinak (zde zákonem posvěceným odkladem činže), rovněž se na něj nepřispívá. Celý problém se tak pouze odsune na podzim, kdy lidé s nízkými příjmy budou muset doplácet dlužné nájmy a přitom nedostanou prostředky z opakovaných dávek.

Piráti se tedy již v minulosti obrátili na vládu s otázkou, jak hodlá na podzim řešit nezaplacené nájmy u těch lidí, kteří budou stále bez příjmu? Odpovědi jsme se my a ani občané bohužel doposud nedočkali.