Praha, 27. dubna 2020 – Návrh vlády na uvolňování opatření přijatých v souvislosti s pandemií koronaviru počítá s otevřením zařízení provozujících sociální služby pro rodiny s dětmi až 11. května a s plným otevřením všech služeb dokonce až 8. června. Protože ministryně práce Jana Maláčová nepředstavila konkrétní odůvodnění a kritéria, z nichž stanovená data uvolňování služeb vycházejí, obrátila se na ni Olga Richterová, místopředsedkyně Pirátů. Odklad otevření služeb bude mít dle Richterové v řadě případů velmi nepříznivé dopady na jejich klienty, a může znamenat i větší zdravotní riziko než riziko nákazy koronavirem. Na druhou stranu je potřeba připravit zařízení na pravděpodobný návrat koronaviru.

„Plán zveřejnění MPSV vůbec nereflektuje čtvrteční zrychlený plán uvolňování opatření vlády. Vzniká řada absurdit a nelogičností – jsou povoleny autoškoly, knihovny nebo provozovny do 2500 m2 a osobní kontakt sociálního pracovníka s klientem nikoli. Lázně mohou přibírat ode dneška nové klienty a stacionáře mohou začít fungovat až 8. června?“ ptá se Richterová.

„Máme doloženy případy extrémních reakcí osob se zdravotním postižením v důsledku neobvyklé stresující situace karantény. Řada těch, kdo pečují zejména o lidi s kombinovaným postižením, se dostává do krizové situace vyčerpání po šesti týdnech trvající nepřetržité péči v režimu 24/7, často doprovázené výpadkem příjmů a odkladem léčby. Otevření denních a týdenních stacionářů v přiměřeném režimu např. omezených skupin pro ty nejpotřebnější by předešlo kolapsu pečujících,“ upozornila poslankyně Richterová. Uvedla také, že podobným případem jsou tzv. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: „Pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením jsou tyto služby často jedinou dostupnou podporou. V mnoha případech přitom umožňují zachovat relativní stabilitu rodinného prostředí a ochranu práv a zájmů dítěte. Tyto služby lze přitom zabezpečit v souladu s přísnými epidemiologickými opatřeními. Po jejich povolení volá celá řada odborných organizací.“

Podle Richterové lze očekávat, že se infekce bude vracet. Z tohoto důvodu se obrátila na ministryni Maláčovou také s požadavkem na zveřejnění metodik a postupů ve všech typech zařízení sociálních služeb.

„Karanténa nebo samotné onemocnění COVID-19 nemohou vylučovat klienty z poskytování služeb. Pro očekávaný případ návratu infekce je nutné zabezpečit provozy pro poskytování služeb v omezených nebo přizpůsobených režimech, nikoliv tyto služby opět uzavírat,“ uzavřela Richterová.