Praha, 23. října 2020 - Po opětovném tlaku Pirátů se vláda rozhodla odstranit absurdní podmínku pro uchazeče na post nového předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Původní kritéria totiž výrazně ztěžovala účast veřejnosti ve výběrovém řízení.

Vláda na včerejším mimořádném jednání upravila podmínky otevřeného výběrového řízení na pozici šéfa antimonopolního úřadu. Podle pondělní verze vládního dokumentu uchazeč musel přiložit k žádosti o výběrové řízení oprávnění seznamovat se s utajovanými informacemi ve stupni utajení „Důvěrné“ i „Tajné“. Zatímco u oprávnění „Důvěrné“ musel být tento požadavek splněn v době podání přihlášky, u oprávnění pro režim „Tajné“ stačilo, aby žadatel pouze doložil, že o oprávnění zažádal nejpozději před vydáním rozhodnutí o jmenování.

Jelikož řízení o vydání oprávnění v režimu „Důvěrné“ trvá zpravidla tři měsíce a nejzazší termín pro podání přihlášky byl 6. listopad 2020, nebylo fyzicky možné, aby oprávnění doložil někdo, kdo jej v současné době nemá. Tato skutečnost prakticky vylučovala nejen velkou část veřejné správy, ale především také drtivou většinu eventuálních uchazečů ze soukromého sektoru. Přitom doposud prověrku nepotřebovalo ani současné vedení ÚOHS včetně jeho předsedy.

Hned následující den v úterý jsme proto vyzvali vládu k úpravě podmínek výběrového řízení alespoň tak, aby uchazeč mohl pouze prokázat, že o bezpečnostní prověrku v režimu „Důvěrné“ zažádal před podáním přihlášky nebo před vydáním rozhodnutí o jmenování. Ve stejném duchu jsme včera také interpelovali předsedu vlády Andreje Babiše. Ten v odpovědi na interpelaci uvedl, že vláda dnes v reakci na kritiku podmínku zcela odstranila. Nyní tak budou uchazeči nuceni pouze doložit, že o oprávnění pro režim „Tajné“ zažádali Národní bezpečnostní úřad nejpozději před vydáním rozhodnutí o jmenování.