Praha, 23. listopadu 2020 – Dnes vypršela lhůta schválená Sněmovnou pro napravení nerovností mezi velkoobchody a maloobchody. Vláda bohužel nedokázala dostát závazkům vyplývajícím z usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které předložili Piráti. Vedle toho pirátský senátor Lukáš Wagenknecht a dalších 62 senátorek a senátorů podalo ústavní stížnost, v níž žádají nápravu diskriminace malých podnikatelů. Poslankyně Richterová žádá o podporu testování na pracovištích a posílení pozitivní motivace lidí být v karanténě.

„Vláda nahnala lidi do velkoobchodů a supermarketů a všechny menší provozy uzavřela. Krachují drobní živnostníci, maloobchody i restaurace. Vláda stále nedokázala odpovědět na otázku, proč nenastavila stejná pravidla pro maloobchod a supermarkety. Zatímco maloobchodníci měli nuceně zavřeno, supermarkety prodávaly obuv a oblečení. Z žádné studie nevyplývá, že by malé obchody byly významným epidemiologickým rizikem, což se potvrdilo i na jednání Zdravotního výboru. Vláda neměla k tomuto kroku žádný důvod. Na tom se shodla i většina v Poslanecké sněmovně, které dala vládě čas k nápravě do dnešního dne,” uvedl pirátský poslanec Petr Třešňák.

„Malé provozovny mohou zcela bez problému regulovat počet osob na prodejně i dodržování odstupů před prodejnou. V případě jejich otevření by tak došlo k většímu rozptýlení nakupujících a ti by se nekoncentrovali před hypermarkety, kde se shlukují ve velkých počtech,” uvádí k návrhu ústavní žaloby na zrušení opatření senátor Lukáš Wagenknecht, který jeho podání inicioval.

Poslankyně Olga Richterová připomíná, že vedle ukončení diskriminace maloobchodů je třeba zajistit i větší podporu testování na pracovištích: „Stát by měl přispívat na dobrovolně prováděné testování zaměstnanců a tím snižovat riziko šíření COVIDu. V souladu s návrhem formulovaným např. Danielem Prokopem z vládního NERVu žádáme, aby stát hradil přinejmenším část nákladů na preventivní testování na běžných pracovištích. Ke zvážení je i vyšší podpora pracujících, kteří musí do karantény a izolace, k posílení motivace hlásit rizikové kontakty. Na potřebu pozitivní motivace lidí ke zvládnutí epidemie upozorňují mnozí odborníci.”

I v souvislosti s tím, že stále nebyl vyslyšen požadavek Pirátů, aby ve všech regionech byly dostupné odběry pro testování v řádu hodin a nikoli dnů, je stále třeba počítat s rizikem, že stát nebude připraven a schopen předejít možné třetí vlně.