Praha, 20. května 2019 - Vláda dnes, jen pár dnů před volbami do Evropského parlamentu, představila své řešení dvojí kvality potravin. Podle Pirátů je však bohužel stejně bezzubé jako opatření, které bylo před časem schváleno na evropské úrovni. „Nejsmutnější je, že vláda tímto vůbec neřeší podstatu problému. Dvojí kvalita potravin se týká dovozu potravin. A dokud bude pro obchodní řetězec jednodušší přivézt potravinu z druhého konce světa, než pro místního zemědělce či výrobce svůj výrobek prodat v místě, kde působí, situace se nezlepší. Návrh je špatnou transpozicí již špatné evropské směrnice - spotřebitelům v ničem nepomůže, naopak výrobcům nabízí velký prostor pro kreativitu,” komentuje pirátský poslanec Radek Holomčík.

„Evropská směrnice týkající se dvojí kvality potravin je vlastně vítězství lobby nad spotřebiteli. Pokud výrobce dostatečně odliší obal, dvojí kvalita může zůstat zachována, což nevnímám jako správné. Pokud by si spotřebitel chtěl stěžovat na nekalé praktiky výrobce, bude své tvrzení muset složitě dokazovat skrze Českou obchodní inspekci. Proč bychom tím ale měli zatěžovat spotřebitele? Nabízí se řešení v podobě kodexů chování společností nebo evropské známky kvality, které Piráti určitě podpoří,” uvádí kandidátka Pirátů do Evropského parlamentu Jana Koláříková.

Podle dohody předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě dva roky po začátku platnosti směrnice zprávu o dopadu na prodej dvojí kvality potravin v praxi. Je tedy potřeba dohlédnout na to, aby se tak skutečně stalo. Piráti budou apelovat na Evropskou komisi, aby směrnici zpřísnila. Dvojí kvalita by podle nich měla být bezpodmínečně zakázána.

Vláda, v rámci novely zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele navrhuje, aby spotřebitel mohl snadno rozlišit kvalitu produktů dle jejich obalu. Říká, že dvojí kvalita potravin bude posuzována jako obzvláště závažná nekalá praktika. „Bohužel návrh je technicky poměrně špatný, protože je extrémně neurčitý. Zakazuje se uvádět podstatně odlišný výrobek, neříká už ale, kde je ta přípustná hranice. Jedná se tedy o stejný problém jako ve směrnici evropské. Dále je v návrhu, že dvojí kvalita potravin může být ospravedlněna oprávněnými a objektivními skutečnostmi. Bohužel zde už není ani náznak toho, jaké to jsou. Prodejce, který nese za celou věc zodpovědnost, tedy vlastně neví, čím může jednání obhájit. To vytváří poměrně velkou právní nejistotu a zároveň otevírá dveře k tomu, aby prodejci mohli zkusit cokoliv. Problémem mohou být tradiční výrobky, za které lze schovat cokoliv,” varuje Holomčík.

Vládní návrh navíc neprošel standardním meziresortním připomínkováním a místopředseda Legislativní rady vlády ve svém stanovisku doporučil, aby byl návrh přepracován.