„Obce budou mít prospěch i z projektů, na které získá podporu soukromý investor. V takovém případě budou moci samosprávy určit, komu se pronajme nejméně čtvrtina bytů. Podobnou spolupráci obcí a soukromého sektoru chceme do budoucna výrazně posílit,“ prohlásil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. 

Podpora se bude skládat ze dvou částí, dotace do maximální výše 25 procent a výhodného úvěru. Celkem může dosáhnout až 90 procent nákladů. To resortu umožní lepší zacílení programu – v místech s vysokými tržními nájmy, kde bude mít investor vyšší výnosy, bude dotační složka přiměřeně nižší. Jedná se o návratný finanční nástroj – peníze se budou do systému postupně vracet a podpoří další výstavbu. Tento princip chce MMR uplatnit i u dalších chystaných investic do bydlení. 

Byty, které takto vzniknou, budou sloužit jako nájemní, a to za ceny v místě obvyklé po dobu nejméně dvaceti let. V budoucnu bude stát pro tento účel využívat cenové mapy, které připravuje Ministerstvo financí. Obce podpořené nájemní byty nabídnou lidem, kteří nevlastní nemovitost a zároveň na bydlení dávají příliš velkou část svých příjmů, například samoživitelkám a samoživitelům, seniorům. Přednost dostanou i veřejně prospěšné profese, které v obci chybí, například zdravotníci, hasiči a další. U projektů soukromých investorů, které obdrží podporu z programu, bude mít obec možnost rozhodovat o obsazení nejméně 25 % bytových jednotek. 

MMR spustí Nájemní bydlení v průběhu dubna. Naváže na něj program dostupného nájemního bydlení SFPI, o kterém resort zatím jedná s Evropskou komisí.