Praha, 1. října 2020 – Vláda při přípravě nových zákonů nepracuje dostatečně s analýzami jejich dopadů ani dalšími klíčovými podklady. Úředníci to totiž mnohdy nestíhají, vyplývá to z výsledků vládního průzkumu. To je přitom nezbytné pro vyhodnocení, zda je daná legislativa smysluplná, kolik bude reálně stát a jak bude přínosná pro občany. Piráti proto interpelují premiéra s otázkou, jak chce situaci řešit. Politika musí být podle nich založena na faktech, datech a názorech expertů.

Vláda ČR provedla na konci roku 2019 průzkum u téměř 100 zaměstnanců státní správy, kteří jsou odpovědní za vyhotovení takzvané RIA analýzy. Ta vyhodnocuje očekávané dopady navrhovaných právních předpisů. Výsledky ankety byly v tichosti zveřejněné až nyní během léta 2020 a nevyznívají pro vládu nijak pozitivně.

„Závěry průzkumu jsou zarážející. Úředníci si stěžují na nedostatek času, kapacit či vstupních dat. Osmdesát procent dokonce uvedlo, že analýzu dopadů zpracovávají souběžně či po dokončení návrhu legislativy, ačkoliv návrh zákona má být vytvářen právě na základě této analýzy. Nikoliv opačně. Rozhodl jsem se proto interpelovat premiéra Babiše, aby zajistil důstojné podmínky úředníkům státní správy, což povede ve svém důsledku konečně i ke kvalitně připravované legislativě. Náš stát má být řízen fakty a daty, nikoliv dojmy,” okomentoval poslanec Pirátů Ondřej Profant, člen Výboru pro veřejnou správu.

Respondenti vládního průzkumu měli zajištěnou anonymitu. Díky tomu mohly být jejich odpovědi zcela autentické a upřímné. „Cílem průzkumu by nemělo být pouze popsat současný stav a pokračovat v zajetých kolejích. Je zcela nezbytné přijmout nápravná opatření. Proto se ve své interpelaci dotazuji premiéra Babiše, zdali zajistil dostatečné personální i časové kapacity, patřičné školení úředníků, vzájemnou spolupráci útvaru, podporu analytických nástrojů a tak dále. Bez těchto kroků by zpracovávání RIA analýzy bylo i nadále pouze formální či dokonce kontraproduktivní,” dodal Profant.

„RIA analýza je opravdu zcela zásadní dokument. Na jeho základě lze dojít například k závěru, že přijmutí legislativní změny by nemělo smysl, anebo by tento krok byl nepřiměřeně nákladný. Velmi smutné závěry průzkumu dokresluje fakt, že pouze 4 % respondentů využívají databázi kontaktů na nevládní organizace, které jsou ochotné spolupracovat při přípravě právních předpisů. Z tohoto závěru je zřejmé, že úředníkům se nedostává patřičné podpory, natož osvěty. Bohužel pouze 9 % úředníků uvedlo, že se na vzniku RIA analýzy podílí analytický či statistický útvar. Přitom pro kvalitní zpracování tohoto materiálu je nanejvýš potřebná analytická podpora,” uvedl i legislativní expert Pirátů Martin Archalous s tím, že téměř polovina úředníků dokonce tvrdí, že ke zpracování analýzy nemají potřebná data.

„Způsob zpracovávání RIA analýzy upravují vládní dokumenty – Legislativní pravidla vlády, Obecné zásady pro RIA či Metodika hodnocení rizik RIA. Tento průzkum prokázal, že pravidla obsažená v těchto dokumentech jsou masivně porušována a nikoho z vládních činitelů to příliš nepálí. Může se dokonce jednat o úmysl,” uzavřel svůj komentář Archalous.