Praha, 1. května 2020 – Již více než měsíc žádají Piráti vládu a Ministerstvo zdravotnictví ČR o zodpovězení důležitých otázek a vysvětlení aktivit týkajících se epidemie koronaviru. Vláda však na dotazy nereaguje, ignoruje lhůty a zásadní informace tají nejen před poslanci ale i veřejností. Piráty zajímalo stanovisko ohledně nezákonnosti přijetí některých krizových opatření v nouzovém stavu či například fungování chytré karantény. Pokud vláda neodpoví, navrhnou Piráti zařazení netransparentního jednání vlády na jednání Sněmovny, a pokud to koalice zablokuje, chtějí vyvolat mimořádnou schůzi Sněmovny, kde budou žádat na tyto zásadní otázky odpovědi. Jedná se o nejen právo opozice kontrolovat kroky státu v této nelehké době, ale i samotných občanů, kteří by měli znát informace o fungování státu.

„To poslední co chceme, je házet vládě klacky pod nohy v nelehké chvíli. Zároveň ale nemůžeme zavřít oči a rezignovat na transparentnost a nejasnosti ve vládních krocích. I nyní musíme dohlédnout, že fungují demokratické principy. Krizová situace skutečně nedává vládě neomezené a nikým nekontrolované pravomoci. Ani by to neměla být záminka pro ignoraci opozice a jejích relevantních otázek a připomínek,” uvádí pirátský poslanec Petr Třešňák.

Pirátský poslanec a místopředseda Výboru pro zdravotnictví Petr Třešňák se 18. března obrátil na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha s žádostí o odpověď na cca 30 otázek v souvislosti s Covid-19. Zajímalo ho například, zda se stát řídí Národní strategií ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, kterou má vláda od roku 2015, dále pak informace o fungování Ústřední epidemiologické komise, stav ohledně získávání a distribuce ochranných pomůcek a léčiv a rovněž stav zdravotnických zařízení a přístrojové techniky. Na žádnou z takto podstatných otázek týkajících se toho, jak stát fakticky zvládá situaci ohledně epidemie, nebylo dosud odpovězeno.

Podobně pak předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek již před více než měsícem interpeloval vládu ve věci nezákonnosti přijetí některých krizových opatření v nouzovém stavu, která byla vydána v souvislosti s epidemií koronaviru. Michálek ve své sedmistránkové interpelaci vytýká vládě právní přešlapy a požaduje právní stanoviska, na základě kterých vicepremiérka Alena Schillerová zpochybnila kompenzace postižené vládními opatřeními – ani na tuto interpelaci nebylo dosud odpovězeno.

Piráti zároveň již 31. března zaslali ministru Janu Hamáčkovi otevřený dopis týkající se chytré karantény a pendlerů – ani na tento dopis nepřišla žádná reakce. Vláda či ministr mají přitom ze zákona povinnost odpovědět do 30 dnů od doručení interpelace nebo žádosti o vysvětlení.

V posledních týdnech se pak ptal předseda Pirátů Ivan Bartoš společně s poslancem Františkem Navrkalem na konkrétní otázky ohledně nákupů ochranných zdravotnických pomůcek ministerstvem zdravotnictví. První místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová se pak tázala nedávno na zdravotním výboru na složení odborných pracovních skupin ministerstva, zatím taktéž bez odpovědi: „Navzdory usnesení zdravotního výboru z 21. dubna, které tuto žádost podpořilo s termínem do týdne. Ministr Adam Vojtěch na jednání výboru 29. dubna přislíbil, že do 30. dubna vše členům výboru zašle. Při jednání výboru byla pouze vedení, nikoli členům výboru, zaslána neoficiální a nekompletní podoba pracovních skupin. 30. dubna členům výboru nic zasláno nebylo. Ministerstvo se podle všeho obrátilo na vedení výboru s žádostí, že začátkem příštího týdne informace zašle, ovšem v rozporu s usnesením z 21. dubna i prohlášením pana ministra na výboru,” uvedla Richterová.