Praha, 18. září 2020 – Piráti dnes v reakci na zhoršující se epidemiologickou situaci představili souhrn konkrétních návrhů pro boj s koronavirem. Jejich cílem je zabránit přetížení zdravotního systému a předejít opětovnému plošnému zastavení celé ekonomiky. Patří mezi ně urychlené doplnění personálních kapacit pro testování a trasování, zavedení chytrých opatření snižujících společenský kontakt, ochrana zranitelných částí obyvatelstva, rozšíření aplikace e-Rouška i hygienických pravidel a omezení šíření koronaviru ve školách. „Kvůli absolutnímu selhání vlády narůstají každým dnem čísla nakažených ve zcela rekordním tempu. Pokud neuděláme akční opatření během několika hodin, podle expertů bude během dvou až čtyř týdnů nakažená tak velká část populace, že bude zahlcen zdravotnický systém, případně bude nutné znovu vypnout ekonomiku. Tomu musíme zabránit, naše návrhy tak předáme vládě v čele s premiérem Andrejem Babišem a budeme tlačit na jejich zavedení v zájmu ochrany České republiky,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Piráti již na jaře podobný souhrn opatření představili ve svém plánu Budoucnost řešíme teď, vláda ale návrhy ignorovala.

„Apelujeme tímto na vládu, která nejedná dostatečně dynamicky, popřípadě vůbec. Pokud jsme hovořili na jaře o tom, že je naším cílem zploštit křivku, aby nedocházelo k prudkému nárůstu počtu nakažených, je třeba říct, že nyní se tak neděje a počty nakažených rostou exponenciálně a máme jedny z nejhorších čísel v Evropě. Naším cílem je, aby nedošlo k zahlcení zdravotnického systému v momentě, kdy nákaza zasáhne rizikové skupiny. Zároveň nesmí dojít k dalšímu vypnutí ekonomiky. Naše hlavní záměryjsme představili už v plánu Budoucnost řešíme teď v dubnu. Zásadní budou kroky ke snížení reprodukčního čísla. Důležité je pozitivně motivovat veřejnost k potřebnému jednání formou zvýhodnění a jednat předem, tedy proaktivně, nikoliv reaktivně až v situaci, kdy problém nastane. Každá koruna, kterou nyní do řešení epidemie vložíme, je dobře investovaná, protože náklady za vypnutí ekonomiky platíme my všichni,” popsal Ivan Bartoš.

„Identifikovali jsme tři konkrétní oblasti směřující k předejití zahlcení zdravotního systému a případnému opětovnému vypnutí ekonomiky. První je doplnění personálních kapacit pro testování a trasování. Velké množství lidí hlásí špatné zkušenosti s kapacitami testování, trasováním i ohlašováním výsledků. Je třeba masivně investovat do růstu testovací a trasovací sítě. Pro úspěšné zvládnutí problému je třeba aktivovat rychlokurzy pro zaškolení nových osob na testování a trasování, protože existuje silný potenciál mezi dobrovolníky, studenty, nezaměstnanými nebo zaměstnanci na kurzarbeitu. Tento program by zároveň měla podpořit armáda a integrovaný záchranný systém. Poslední klíčový návrh spočívá ve vyhlášení bleskového programu pro zapojení soukromého kapitálu do testovacích a záložních kapacit. Spočívá v zapojení lékáren, málo využívaných hotelů a dalších provozů v těch oblastech, kde již nyní podle semaforu existuje vyšší riziko,“ představila konkrétní návrhy poslankyně Olga Richterová s tím, že druhým cílem je předejít vypnutí ekonomiky pomocí chytrých opatření, která snižují společenský kontakt. „Zde zdůrazňujeme povinné rozestupy mezi osobami, které nejsou z jedné skupiny. Neméně důležitá je potom ochrana zranitelných osob, tedy osob starších nebo lidí s deficitem imunity. Zde hraje hlavní roli prevence a preventivní testování v pravidelných intervalech v rizikových oblastech. Chceme testování zaměstnanců i v sociálních zařízeních pro rizikové skupiny, aby se zabránilo nekontrolovanému šíření mezi personálem i klienty těchto zařízení. Konkrétně se jedná o návrh mobilních odběrových týmů, které v určený den objedou například dané městské části tak, aby pro ně celý proces byl co nejméně zatěžující,” dodala Richterová.

Předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek poté doplnil další opatření, která Piráti požadují po vládě: „Především jde o rozšíření aplikace e-rouška a opakování významu hygienických pravidel pomocí bezplatné inzerce ve veřejnoprávních médiích i v komerčních televizích nebo v periodickém tisku na základě zákonných ustanoveních, která umožňují, aby politicky neutrální odborné autority informovaly o vhodných způsobech chování v nastalé situaci. Navrhujeme rovněž zákony, které umožní lepší zásobování a usnadní lepší centrální zadávání, aby se zdravotnický materiál mohl obstarávat jednotně.“

I díky tlaku Pirátů na vládu podle něj došlo alespoň k opětovnému aktivování Ústředního krizového štábu. „K tomu je též třeba zajistit logistickou kapacitu například pro distribuci zdravotních pomůcek. Zde považujeme za vhodné delegovat tuto činnost na Armádu ČR, která se osvědčila, případně zapojit i policii. Zásadní je otázka legislativního přístupu, domníváme se, že by měl být aktivován stav nebezpečí v Praze a regionech postižených počínajícím komunitním přenosem. Případně celostátně aktivovat nouzový stav bez vypínání ekonomiky. Na jednání Sněmovny jsme též požadovali zveřejnění seznamu všech odběrových míst včetně čekacích dob k optimalizaci jejich využití a snížení rizika nákazy. Vláda by zároveň měla jmenovat jednu osobu, která bude odpovědná za komunikaci všech opatření, o kterých bude informovat jasně a v předem určených časech. Tyto požadavky na vládu jednomyslně schválil poslanecký klub a předáme je premiérovi Andreji Babišovi, vicepremiérovi Janu Hamáčkovi i ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi,” uzavřel Michálek.

Hlavní cíle a principy navrhovaných pirátských opatření:

  • Neprodleně učinit opatření ke snížení reprodukčního čísla, která jsou standardní v zemích zvládajících pandemii.
  • Chránit rizikové skupiny obyvatel a seniory.
  • Pozitivně motivovat k potřebnému jednání například zvýhodněním plateb vůči státu či vyšší odměnou, současně se dívat se dopředu, nejen reagovat, a v případě očekávání krize včas vyhlásit krizový stav a využít pravomocí krizových orgánů k nařízení potřebných opatření.
  • Každá koruna vložená do odměňování lidí, kteří se na tom podílejí, je dobře investovaná, protože náklady na vypnutí ekonomiky jsou výrazně vyšší.
  • Realizovat opatření odstupňovaně tam, kde očekáváme vyšší riziko (regiony typu I a výše podle semaforového systému).