Praha, 9. prosince 2020 - Piráti žádají ukončení diskriminace maloobchodu a drobných živnostníků. Je nezbytně nutné upravit stupně v systému PES tak, aby při vyšších stupních rizika nebyly opět plošně uzavřené menší obchody, zatímco velké nadnárodní řetězce budou moci zboží prodávat. Zároveň je nutné maloobchodníkům urgentně začít kompenzovat ušlé ztráty tak, jak je to v sousedních zemích. Protože tato vláda žene tisíce maloobchodníků v zemi do bankrotu, rozhodli se Piráti v případě dalšího nekonání či uzavření maloobchodu přistoupit k právním krokům a obrátit se s předžalobní výzvou na Ústavní soud ČR.

„Jedním z nedávno schválených usnesení Parlamentu ČR bylo odstranit diskriminaci maloobchodů vůči hypermarketům, to se bohužel nestalo, neboť ve vyšších opatřeních PES mají být malé provozovny opět uzavřeny. Tím, že vláda nereflektovala usnesení Poslanecké sněmovny a hrozí opět uzavření menších obchodů, nám nezbydenic jiného než přistoupit k předžalobní výzvě. Vláda zcela ignoruje nejen požadavky a návrhy opozice, ale i usnesení, které schválila a uložila jí Sněmovna. Jako opozice tak již nemáme jiné prostředky, jak bojovat proti bankrotu tisíců lidí, než postupovat právními kroky,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Ondřej Dostál, hlavní expert Pirátů pro oblast zdravotnictví, uvádí: „Od začátku nouzového stavu zde vidíme legislativní nedostatky, na jaře se daly tolerovat, ale nyní by již vláda měla dodržovat všechny právní zásady. To se bohužel neděje, proto jsme s kolegy připravili tuto předžalobní výzvu, aby vláda mohla své pochybení ještě napravit. Usnesení o vyhlášení nouzového stavu, ani usnesení o jeho prodloužení, ani jednotlivá krizová opatření nesplňují požadavky, které vymezuje článek 6 Ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, což považuji za zásadní nedostatek.“

Pokud by Piráti uvažovali o prodloužení nouzového stavu, musí vláda konečně zodpovědět celou řadu otázek a začít plnit své úkoly. Za Piráty jsou to tyto:

  • Ukončit diskriminaci maloobchodu a drobných živnostníků i v PES4 a v PES5

  • Odůvodnit usnesení o vyhlášení nouzového stavu (dosud nám chybí konkrétní odůvodnění pro jednotlivá opatření, která nouzový stav zavádí)

  • Odůvodnit jednotlivá opatření v PES

  • Ukončit nutnost používání nouzového stavu i v nižších stupních PES

  • Připravit vyhodnocení všech přijatých opatření

  • Na základě tohoto vyhodnocení požadujeme připravit detailní strategii opatření proti koronaviru

  • Žádáme kvalitní plán očkování proti koronaviru

  • Přehodnotit vládní návrh zákona o centralizaci hygienických stanic pod jeden superúřad

  • Nemarnit čas a neprodleně začít plnit usnesení přijatá Poslaneckou sněmovnou č. 1356

„Byla bych daleko radši, kdybychom k tomuto právnímu kroku nemuseli přistoupit, ale protože diskriminace našich občanů, právní chaos a svévole této vlády již přesahují meze, které se dají vysvětlit novou situaci kolem koronaviru, tak není moc zbytí. Vláda prokazatelně diskriminuje některé skupiny obyvatel, porušuje práva občanů a dokonce ani nerespektuje svoje vlastní nařízení,“ dodala první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.