Praha, 20. ledna 2020 – Vláda dnes projednává stostránkovou Strategii sociálního začleňování 2021-2030. Dokument předpokládá existenci tzv. prováděcího dokumentu, který vláda dosud nestihla vypracovat. A dokonce chybí i vyhodnocení akčního plánu z loňského roku. Lze vůbec navrhovat dlouhodobou strategii bez řádného vyhodnocení pozitivních a negativních dopadů?

Podle výzkumu MPSV se v roce 2015 nacházelo v ČR 95 000 až 115 000 sociálně vyloučených osob, tedy lidí potýkajících se s chudobou. Toto číslo přitom trvale roste, stejně jako počet sociálně vyloučených lokalit. Čísla jsou alarmující, ale projednané dokumenty kromě shrnutí dat neobsahují žádnou strategii ani vizi – okrajově zmíněný program Výstavba je zatím ve fázi příslibu jediného projektu. Ve strategii zcela chybí zmínka o chystaném sloučení dávek na bydlení do přídavku na bydlení. Ten by díky přechodným ustanovením uvedeným v souvisejících předpisech (nikoliv v zákoně) plně vstoupil v účinnost v červnu 2021, tedy několik měsíců před volbami. Vzhledem k následujícím podzimním sněmovním volbám se může stát ztráta bydlení v tomto čase závažným existenčním problémem mnoha tisíc lidí.

Nedostatek aktuálních podkladů a závěrů z předchozích let kontrastuje s množstvím příslušných pracovních skupin. Kromě Komise pro sociální začleňování se třemi mezirezortními pracovními skupinami pro bezdomovectví, finanční gramotnost a vězeňství sem spadá i vládní Agentura pro sociální začleňování, která sepsala Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 až 2020. Je třeba začít konečně jednat. A propojit know-how a strategie s "tvrdými" penězi a dlouhodobou podporou komunitní a sociální práce. Prosté přepisování minulých dokumentů bez návrhu řešení fungovat nebude.