Praha, 19. června 2019 – Návrh pirátských poslanců Radka Holomčíka a Dany Balcarové na ukončení přimíchávání biosložky do pohonných hmot dnes v těsném hlasování zamítli poslanci vládní koalice s podporou KSČM. Cílem návrhu bylo zastavit znehodnocování zemědělské půdy pěstováním energetických plodin, jako jsou například řepka či kukuřice. Zhruba polovinu produkce řepky v České republice přitom zajišťuje společnost v holdingu Agrofertu.

„Problémem je nesmyslné lpění na biopalivech první generace a nedostatečná podpora alternativ. Povinné přimíchávání biopaliv přináší celou řadu problémů ve vztahu ke krajině, ochraně půdy i rozvoji venkova. Vhodnou alternativou řešení problému s biopalivy je podpora rozvoje technologií pro výrobu pokročilých biopaliv z odpadů a druhotných surovin. Vedle toho spatřujeme řešení v komplexním pojetí hromadné i automobilové dopravy, tedy podpoře elektromobility a vodíkových dopravních prostředků. Snižování emise skleníkových plynů lze dosáhnout také tzv. uhlíkovým farmařením, které stojí na zadržování CO2 v půdě,“ zmínil další možná opatření Radek Holomčík.

„Rozvoj smysluplných technologií obnovitelných zdrojů energie znamená velký potenciál i pro českou akademickou a komerční sféru. Investováním do těchto technologií se nejenom zlepší životní prostředí, ale podpoří i konkurenceschopnost hospodářství. Zájmy současné vlády, jejíž předseda se v minulosti médiím chlubil tím, že podporu biopaliv prolobboval, se však neshodují se zájmy České republiky, jak dnes ukázali vládní poslanci,“ uzavřel téma Radek Holomčík.

„Pěstování plodin na biopaliva první generace degraduje půdu a nadužívání chemie znečišťuje podzemní vody a negativně ovlivňuje biodiverzitu. Úbytek ptactva a hmyzu za posledních 20 let je alarmující. Piráti podporují závazky ČR v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, chceme jít cestou rozvoje obnovitelných zdrojů energie a úspor energie. Včera bylo zveřejněno hodnocení Evropské komise k národním energetickým a klimatickým plánům, právě za zvyšování podílu biopaliv první generace je v tomto hodnocení ČR kritizována,” okomentovala Dana Balcarová, pirátská předsedkyně výboru pro životní prostředí.

Návrh, který Piráti představili už v lednu, podpořilo svým podpisem celkem 42 poslanců z poslaneckých klubů Pirátů, ODS, SPD, STAN a TOP 09.