Praha, 18. září 2019 – Projednávaná vládní novela zákona o odpadech umožní úředníkům vydat nařízení o odpojení zahraničních e-shopů od internetu. Pokud si e-shop nezřídí formálního zástupce se sídlem v ČR kvůli placení recyklačních poplatků, bude k němu do 15 dnů od rozhodnutí Ministerstva pro životní prostředí zamezen přístup z ČR a dojde k zablokování veškerých platebních transakcí. Zákon byl revidován kvůli implementaci nové evropské směrnice, která se však vypínání e-shopů netýká. Jedná se o iniciativu Ministerstva životního prostředí prosazovanou i lobbistickými zájmovými organizacemi. Piráti již oslovili MŽP se žádostí o schůzku kvůli problematickým částem zákona, který bude zároveň jedním z témat semináře Pirátů k odpadům a oběhovému hospodářství.

„Z našeho pohledu jde o nepřípustnou cenzuru internetu, navíc kvůli poplatkům v řádech jednotek až desítek korun. Kromě velkých mezinárodních e-shopů může nový zákon dopadnout hlavně na malé specializované e-shopy. Těm se totiž nemusí vyplatit nákladné přizpůsobování se novému zákonu kvůli relativně malému českému trhu. Čeští spotřebitelé i firmy pak mohou ztratit přístup k pro ně klíčovým produktům. Je veřejně dohledatelné, že tato cenzura byla do zákona vložena díky lobbingu Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy, pro které svoboda internetu a zájem spotřebitelů jistě nejsou na prvním místě,“ říká pirátský poslanec Ondřej Profant.

Piráti proto budou ve Sněmovně usilovat o vyškrtnutí paragrafu a hledání případného řešení, které by nezasahovalo do svobody na internetu. Jednou z alternativ je zapojení Celní správy ČR do vybírání recyklačního poplatku, protože už dnes celníci výrobky kontrolují a vybírají DPH i cla. Proto by vybírání poplatků nemělo pro celní správu znamenat další administrativní zátěž.

Piráti prozatím zaslali dopis ministru životního prostředí Richardu Brabcovi a požádali ho o schůzku, na níž chtějí diskutovat o možných řešeních. Problematický paragraf bude také jedním z bodů pirátského semináře k odpadům a oběhovému hospodářství pod záštitou Františka Elfmarka, který proběhne 1. října 2019 v Poslanecké sněmovně PČR.