Praha, 16. srpna 2018 – Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla potvrdil zapojení Pirátů do RVIS (Rada vlády pro informační společnost). K dohodě došlo na dnešním odpoledním setkání předsedy Pirátů Ivana Bartoše a poslance Ondřeje Profanta. Na základě vzájemné dohody se budou Piráti účastnit plenárního zasedání RVIS. Experti strany se rovněž zaměří na akční plán pro zavedení otevřeného softwaru na úřadech.

„Vážíme si toho, že si pan Dzurilla udělal čas a měl zájem s námi téma digitalizace znovu důkladně konzultovat, zejména pak další fáze, které budou po schválení koncepce vládou následovat. Máme skupinu expertů, a to jak na úrovni poslanců, tak i oborových specialistů, které chceme uplatnit. Proto oceňujeme příslib pana Dzurilly k účasti v orgánech RVIS, jakmile budou vládou oficiálně zřízeny,”

uvedl Ivan Bartoš.

Piráti už před setkáním obdrželi dokumenty, které shrnují projekt Digitální Česko. Ten je rozdělen do tří oblastí: Česko v digitální Evropě se obrací směrem k EU a jejím cílem je aktivní role ČR při vytváření digitálně přívětivé legislativy EU; Informační koncepce ČR má zlepšit přístup občanů k on-line službám či zefektivnit práci zaměstnanců veřejné správy; Koncepce Společnosti 4.0 se věnuje vědě, výzkumu, inovacím, vzdělávání a dalším klíčovým aspektům pro přechod na digitalizovanou ekonomiku.

„Dokumenty předložené vládě, které jsme prostudovali, jsou vypracované odborně a přehledně. Vzhledem k tomu, že v ČR existuje mnoho tlustých koncepcí a nejen v digitalizaci „skutek utek“, věnovali jsme značnou část jednání plánům realizace a roli jednotlivých ministerstev. Je třeba mít jasný harmonogram zavádění změn a jasné rozdělení pravomocí celého projektu Digitální Česko, jeho tří podoblastí i dílčích úkolů. Piráti, kterým je velmi blízká oblast otevřeného softwaru, se proto po dohodě s vládním zmocněncem zaměří na vypracování plánu pro využití opensource softwaru ve veřejné správě,“

uvedl Ondřej Profant, který je předsedou sněmovního Podvýboru pro e-Government.

Piráti nyní čekají na vypořádání připomínek k dokumentům a na následné jednání vlády. Ta má celou koncepci schválit začátkem září.