Voda je strategická a klíčová světová komodita. Na vodě závisí vše. Průmysl, zemědělství, sociální smír, zdraví i samostatnost státu a jeho obrana a především život samotný. Proto je podle Pirátů třeba zajistit, aby stát a jeho občané měli plnou kontrolu nad vodou, vodárenskou infrastrukturou a především nad hospodařením s vodou a jejím provozováním.

Zpráva OSN z roku 2015 s názvem Voda pro udržitelný světový rozvoj varuje světové lídry před fatálním nedostatkem vody do 15 let, pokud světoví lídři nepřehodnotí své současné vodohospodářské politiky. Z hlediska dlouhodobého plánování je třeba napravit neskutečný fakt, kdy distribuci a obchod s vodou neovládají obce, města či kraje, ale soukromé firmy s jediným cílem a tím je vydělat.

Voda se místo veřejnou službou, stala zdrojem neskutečných praktik, což dokazuje Vrchní soud v Brně, který vydal v roce 2016 přelomové usnesení pro celou ČR. Soudci v něm popsali ukázkový příklad, jakým pokoutným způsobem předali místní „politici“ monopol vody nadnárodní společnosti a tento proces proběhl obdobně v řadě okresů ČR.

Soudce Krajského soudu v Brně počínání organizované skupiny působící po celé ČR označil za mimořádně nemravné a pokoutné. Podobná jednání nahlodávají důvěru v obchodně závazkových vztazích, jako základ ekonomických vztahů ve společnosti. Soudci odhalili kolaboraci v politických kruzích a jednání řady politiků ve prospěch koncernů, na úkor vlastních měst, obcí, vodáren i občanů. Viníci, patří před soudy, ale zatím jsou politickou garniturou chráněni.

Pirátská strana se zasadí, aby toto skončilo. Voda a její správa se musí vrátit zpět do rukou městských nebo krajských vodáren. V Parlamentu ČR prosadíme zákon, kde voda jako strategická surovina bude postupně vrácena pod správu měst a obcí a prosadíme sjednocení agendy pod jedno ministerstvo. Požadujeme takový systém, který znemožní do budoucna kšeftovat s vodou.

Vodovody a kanalizace v České republice se staly byznysem pro samozvané. To, co bylo prezentováno jako vstup strategického investora, je rafinovaná privatizace zisků a zestátnění nákladů. Jde o velký tunel na občany i samosprávy. Díky anti-privatizaci dnes musí obce a města hradit z vlastních rozpočtů stamilionové investice, které poté pronajímají koncernům za symbolický nájem 5000 Kč za rok. Zastupitelé ztratili reálnou možnost rozhodovat o ceně vody, připravili se o možnosti čerpání EU dotací a tím i obcím a městům chybí finance v jiných oblastech.

„Opakovaně jsme se snažili dostat tohle téma na program zasedání zastupitelstva a na základě posudků vypracovaných městem jsme navrhovali, aby Praha smlouvu vypověděla. V platbách lidí za vodné a stočné odteklo díky politikům do Francie 6,5 miliardy korun z našich peněženek," uvedl pražský pirátský zastupitel Adam Zábranský.

„Každý občan má právo na sociálně únosnou cenu vody. Vodárenství musí být služba nikoliv kšeft. Voda, vodárenská infrastruktura a její správa se musí vrátit do rukou státu či samosprávných celků. Jedním z našich prvních kroků v poslanecké sněmovně bude právě toto téma a iniciace práce na Statní vodárenské koncepci,“ dodává Dana Balcarová, garantka programu pro oblast životního prostředí České pirátské strany.

<h3>Odkazy</h3> <h3>Kontakty</h3>
  • Tomáš Čabla, tomas.cabla@pirati.cz, tel. 728 121 552, člen zastupitelstva města Napajedla, kandidát za Zlínský kraj
  • Dana Balcarová, dana.balcarova@pirati.cz, tel: 732 103 330, dvojka pražské kandidátky Pirátů a garantka programu v oblasti životního prostředí.