Praha, 23. května 2018 – Návrh na změnu zákona o vnitrozemské plavbě, který dekriminalizuje pití alkoholu u vodáků, vláda na dnešním jednání nepodpořila. Návrh přitom již podepsalo 52 poslanců z 8 různých poslaneckých klubů. Dnešní rozhodnutí vlády přisuzuji zejména značné dezinterpretaci předloženého návrhu. Cílem novely je snížení represe ze strany státu vůči vodákům a podpora svobodného rozhodování lidí. Nezbavuje vodáky povinnosti dodržovat zákony, které se plavby týkají. Pro návrh budu nadále hledat podporu v rámci Sněmovny.

Změna spočívá především ve zrušení pokuty, která za požití alkoholu hrozila. Vodáci mohou v současnosti zaplatit až sto tisíc korun. Dle odhadů ale až 80 % lidí alkohol na vodě pije. Je tedy zřejmé, že tato represivní politika je zcela neefektivní. Vláda by si měla uvědomit, že ne vše se dá vyřešit represemi a pokud nefungují, je dobré hledat jinou cestu. Návrh je nastaven tak, aby netrestal vodáky, kteří na vodě požili alkohol v takové míře, že jsou i nadále způsobilí ovládat plavidlo, neohrožují ostatní účastníky plavby, zdraví svoje nebo ostatních či majetek třetích osob. A týká se malých nemotorových plavidel, které nepodléhají zápisu do plavebního rejstříku.

Novela nezbavuje vodáky povinnosti dodržovat všechny související zákony. Český právní řád disponuje širokou paletou pravidel, která jednání pod vlivem alkoholu určitým způsobem regulují. I nadále v zákonu o vnitrozemské plavbě zůstává paragraf, který policii nebo Státní plavební správě umožňuje zakázat plavbu osobě, jež je pod vlivem alkoholu. I nadále zůstávají v platnosti ustanovení v dalších předpisech, jako je občanský zákoník, trestní zákoník, zákoník práce a další.

Nejvíce aplikovatelné obecné pravidlo je již dnes v zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky omamných látek, které obecně hovoří o zákazu požívání alkoholu tam, kde bychom pod jeho vlivem mohli ohrozit zdraví nebo majetek ostatních osob. Zde je však místo nulové tolerance alkoholu třeba individuálního posouzení, zda je dotyčný pod natolik velkým vlivem alkoholu, že je nezpůsobilý ovládat plavidlo a ohrožuje jím ostatní. Stejně jako bude záležet na tom, o jaké plavidlo se jedná, bude záležet i na místě a okolí dotyčného.

<h3>Odkazy</h3>