Praha, 18. května 2021 – Koalice Pirátů a Starostů dnes oficiálně zahájila kampaň do sněmovních voleb. Do těch jde s heslem „Vraťme zemi budoucnost“. Během tiskové konference vystoupilo všech 14 krajských lídrů, kteří představili společné programové priority. Mezi ně patří vyvedení země z krize, modernizace ekonomiky i podpora podnikání či inovací, férové daně, dostupné zdravotnictví, školství pro 21. století, průhledné fungování států bez korupce nebo ochrana naší krajiny a pitné vody. Akci u pražského Rudolfina moderovali předseda Pirátů Ivan Bartoš s předsedou Starostů Vítem Rakušanem.

„Poslední těžký rok v pandemii krizi Česka ještě prohloubil a naplno ukázal, co naši zemi trápí. Pokračující klientelismus, chaos v řízení státu, absence dlouhodobého plánu, neschopnost státu vyrovnat se s krizovými situacemi. To a mnohé další chceme řešit. Připravili jsme proto volební program, který vrátí naši zemi budoucnost a uděláme maximum pro jeho realizaci,“ uvedl Ivan Bartoš hned na úvod. „Náš plán stojí na jednoduchých principech, na efektivním moderním státu, svobodách jednotlivců, ohleduplnosti k těm, kteří neměli v životě dost štěstí a na dlouhodobě nastavených a spravedlivých pravidlech,“ dodal Vít Rakušan.

„Zajistíme důstojný život všem občanům a podpoříme jejich potenciál, což prospěje i naší ekonomice. Cestou k lepší budoucnosti je jednoznačně zvyšování kvality vzdělávání. Chceme, aby do škol proudilo 5 procent HDP a výuka nejen žáky připravila na život, ale také bavila. Musíme zmodernizovat její obsah, aby si žáci osvojili i řešení praktických problémů a získávali zkušenosti z praxe. Školám zároveň ulehčíme od papírování a dáme učitelům prostor k dalšímu rozvoji,“ nastínil Bartoš jednu z priorit koalice. „Naši zemi chceme dostat do zelených čísel stejně jako se nám to podařilo u mnoha měst a obcí. Nebudeme vám lhát a slibovat na rozdíl od jiných nesplnitelné. Nevystačíme si pouze se škrtáním zbytečných výdajů, bude potřeba velkých změn,“ zakončil úvodní blok předseda STAN.

Velkým tématem nadcházejících voleb je restart ekonomiky po krizi. Této oblasti se intenzivně věnuje Mikuláš Ferjenčík, jednička kandidátky v Pardubickém kraji.

„Chceme zastavit rozvrat veřejných financí a modernizovat naši ekonomiku zlepšením výběru daní, odbouráním některých daňových výjimek a důslednějším bojem proti nelegální daňové optimalizaci, například transferovým cenám. Stejně tak ušetříme náklady na chod státu například digitalizací. Schodek rozpočtu dostaneme pod 3 procenta HDP, abychom mohli vstoupit do systému ERM 2 a ušetřit tak desítky miliard na úrokových platbách státu,“ popsal Ferjenčík.

Podle Martina Jiránka, lídra společné kandidátky v Královéhradeckém kraji, bude klíčové přetransformovat české hospodářství z levné ekonomiky na ekonomiku znalostní: „Díky tomu porostou rychleji jak zisky firem, tak i mzdy zaměstnanců. Digitalizací pak zefektivníme provoz státu, ušetříme peníze a zjednodušíme lidem přístup ke službám úřadů. Už nebudou muset stát v hodinových frontách, ale vše si vyřídí v případě zájmu z pohodlí domova.“

Koalice se chce i v příštích čtyřech letech intenzivně věnovat regionálním nerovnostem a vylidňování venkova.

„Připravíme novou strategii pro rozvoj venkova i pracovních příležitostí. Opravíme stavební právo, abychom zrychlili výstavbu infrastruktury a přispěli k lepší dostupnosti bydlení. Posílíme finanční nezávislost samospráv, protože místní vždycky vědí lépe, na co jsou peníze potřeba,“ řekl Tomáš Müller, lídr společné kandidátky v Olomouckém kraji. „Na základě analýzy upravíme dotační programy tak, aby systematicky podporovaly vybavenost obcí. Pohlídáme, aby státní politika a státní investice pomáhaly rozvoji venkova. Současné zemědělské programy využijeme ke zlepšení krajiny, například z hlediska odolnosti vůči erozím,“ popsal své cíle i Milan Daďourek, jednička na Vysočině.

Sociálním tématům se dlouhodobě věnuje Olga Richterová, lídryně v Praze. Koalice podle ní bude nadále prosazovat dostupné bydlení, dostupnou péči pro děti a sociální služby včetně těch terénních.

„Zasazujeme se také o férovou valorizaci důchodů, úpravu systému penzí ve prospěch těch, kdo pečovali a pečují, či motivaci dobrovolně pracujících důchodců. Naším cílem je komplexní podpora rodin v jejich rozmanité podobě jakožto základního stavebního kamene společnosti, kde nikdo nezůstává na vedlejší koleji,“ dodala Richterová.

Zdravotnický systém čelil za poslední rok obrovskému náporu. Podle Petra Třešňáka, jedničky v Karlovarském kraji, je klíčové zaručit dobrou dostupnost zdravotní péče ve všech regionech. A připravit se na jakékoliv další vlny pandemie či obdobné hrozby do budoucna.

„Zasadíme se, aby se země již nedostala do takové zdravotnické krize, jako jsme zažili s covidem. Zajistíme skutečně chytrý systém trasování, testovací kapacity, ale především dostatek personálu a technického vybavení ve zdravotnictví obecně. Digitalizací zdravotnictví pak usnadníme lidem přístup k péči,“ uvedl Třešňák.

Boji proti korupci by se dál ve Sněmovně rád věnoval Jan Farský, lídr Libereckého kraje.

„V boji s hospodářskou kriminalitou budeme nekompromisní. Prosadíme nový trestní řád, který odstraní průtahy a obstrukce v trestním řízení a využijeme moderních nástrojů pro vyšetřování kauz. Zajistíme maximální nezávislost státních zástupců a zavedeme transparentní výběrová řízení na jejich pozice,“ nastínil priority Farský. Podle Lukáše Černohorského, který stojí v čele kandidátky v Moravskoslezském kraji, se koalice zaměří zejména na omezení možnosti střetu zájmu. „Odmítáme, aby dotační tituly a veřejné zakázky byly nadále vypisovány pouze v zájmu vládnoucích oligarchů. Rozšíříme působnost Nejvyššího kontrolního úřadu. NKÚ musí mít pravomoc kontrolovat i státní podniky a státem ovládané firmy,“ doplnil Černohorský.

Koalice chce stát zjednodušit a zprofesionalizovat.

„Chceme, aby zemi vedli profesionálové, chceme vrátit lidem důvěru v politiku. Omezíme možnosti politiků ovládat mediální domy a zasahovat do nezávislosti ČT. Umožníme občanům i expertům připomínkovat návrhy zákonů pomocí projektů Otevřená vláda a Sněmovna. Zajistíme přehledný rozklikávací rozpočet i maximální transparentnost všech kroků,“ řekl Josef Bernard, lídr v Plzeňském kraji.

Události posledního měsíce ještě více zdůraznily důležitost bezpečnosti naší země.

„Posílíme spojenectví v NATO a připravíme se nejen na tradiční hrozby, ale i kybernetické nebo hybridní. Předsednictví Česka v Radě EU využijeme pro prosazování české agendy a navázání konstruktivní spolupráce s evropskými partnery. Stojíme za jasnou prozápadní orientací i sebevědomou politikou vůči nedemokratickým režimům. Přispějeme ke vzdělané a informované společnosti, která se ubrání dezinformacím i lepší vymahatelnosti práva v online prostředí,“ popsal Lukáš Kolařík, jednička Jihočeského kraje.

Radek Holomčík, jednička kandidátky v Jihomoravském kraji, a František Elfmark, lídr ve Zlínském kraji, mají pak jako hlavní téma ochranu přírody a ekologii.

„Chceme vrátit krajině život, vodu i pestrost a zahájit její detoxikaci. Budeme spolupracovat se zemědělci, lesníky a dalšími, kteří se o ni starají. Ke zdravé krajině se nedá probuzerovat, naopak omezíme byrokracii a nesmyslné příkazy. Podpoříme poradenství, výzkum a lokální zpracovatelství, aby maximum snědených potravin pocházelo z ČR,“ řekl Holomčík. „Podpoříme úspory energií i zdrojů, na odpad se díváme jako na důležitou surovinu. Máme plán na modernizací naší energetiky, průmyslu i dopravy tak, abychom zmírnili klimatické změny a udrželi konkurenceschopnost a pracovní místa. Pomohou nám k tomu i stovky miliard z evropských investic, které míníme efektivně vynaložit,“ doplnil Elfmark.

„Program Pirátů a Starostů jsme připravovali 6 měsíců ve 14 expertních týmech. Zajímáme se hlavně o lidi. Nabízíme řešení, která nejsou vždy líbivá, ale jsou podložena odbornými analýzami a skutečně fungují. Každý z téměř 70 bodů obsahuje jasný popis problému, co jsme na tom už odpracovali, konkrétní návrhy opatření, ale také benefity, které občanům přinesou,“ uzavřel Jakub Michálek, vedoucí koaličního programu a dvojka kandidátky v Praze.

Celé znění programu, které obsahuje téměř sedm desítek bodů, je k vidění na společném webu www.piratiastarostove.cz.