„Za Piráty věříme, že si lidé mají být rovni nejen v povinnostech, ale i právech. Nelze přeci rozdělovat občany do kategorií podle toho, koho mají rádi a s kým si přejí strávit život. Něco takového do 21. století prostě nepatří. Návrh nikomu neubližuje, jen dává právní jistotu rodinám, kterým dnes chybí," uvedl vicepremiér vlády a předseda Pirátů Ivan Bartoš s tím, že manželství pro všechny bez problémů funguje ve 29 zemích světa. Schválily jej například i silně katolické země jako Španělsko či Irsko nebo konzervativní vláda Velké Británie.

Nerovné podmínky ovlivňují negativně i řadu praktických aspektů. Nejde jen o otázky majetku, společného jmění manželů, ale také o nejistotu ve vztahu k dětem.

„Registrovaným partnerům a jejich dětem dnes chybí jistoty, které mají manželské páry zcela automaticky. V případě rozpadu registrovaného partnerství nemají například společně vychovávané děti nárok na výživné, při smrti rodiče pak právo na sirotčí důchod a na dědictví, a dokonce ani nevědí, komu budou svěřeny do péče. Problém je i u hypoték a v dalších oblastech – například při zdravotních vyšetřeních či hospitalizacích, kdy s nimi dle zákona může být jen zákonný zástupce, což druhý rodič není. To je nepřípustné a musíme to změnit,” doplnila místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová.

„Jsem ráda, že jsme se konečně dočkali projednávání zákona, který má za cíl narovnat práva pro stejnopohlavní páry. Je to klíčové jak pro dané páry, rodiny, jejich děti, tak i pro společnost jako celek. Ukazujeme tím, zda chceme být demokratickou zemí, kde jsou si všichni lidé rovni a platí pro ně stejná pravidla. Jsme rádi, že se diskuze ve Sněmovně konečně otevřela, zásadní ale je, aby zákon také reálně prošel,“ uvedla poslankyně Klára Kocmanová s tím, že pro Piráty a dle průzkumu i většinu veřejnosti je nepřípustné dělit občany na dvě kategorie.

„Uvědomují si to i v řadě konzervativních zemí, kde manželství pro všechny schválili. Ostatně podpora rodin je obvykle prezentována jako tradiční konzervativní hodnota. Pokud chce více lidí vstoupit do manželství a nést závazky a odpovědnost, které z toho vyplývají, nedává přeci žádný smysl jim bránit,” uzavřela Kocmanová.