Piráti na možný střet zájmů upozornili poté, co Daniel Köppl vystupoval ve veřejnoprávní televizi jako člen kampaňového týmu prezidentského kandidáta Andreje Babiše. „Vysílací zákon zakazuje, aby člen Rady zastával funkce v politických stranách nebo hnutích a vystupoval v jejich prospěch. Je to logické. Rada totiž mimo jiné hodnotí i volební pořady televizních stanic a jejich vyváženost. Na tento vážný problém jsme proto dopisy upozornili jak samotnou Radu, tak i Volební výbor a Legislativní odbor Poslanecké sněmovny. Upozornili jsme je také na naše zjištění, že pan Köppl obdržel i v minulosti finanční platbu od hnutí ANO z jejich volebního účtu k senátní kampani,” doplnila Olga Richterová.

O odvolání Daniela Köppla musí rozhodnout Poslanecká sněmovna. Ta může člena Rady pro rozhlasové a televizní zbavit funkce, jestliže se dopustí jednání, které narušuje důstojnost, nestrannost nebo nezávislost, anebo zpochybňuje nezávislost nebo nestrannost Rady.

Do Vysílací rady byl Daniel Köppl, někdejší tiskový mluvčí Ministerstva zdravotnictví nebo manažer vydavatelství Empresa Media, pod které spadá i Televize Barrandov, zvolen Sněmovnou na návrh hnutí ANO v červenci 2021.