Praha, 25. dubna 2018 – Ve čtvrtek 26. dubna se sejde sněmovní Výbor pro sociální politiku a probere situaci na úřadech práce. Na některých pobočkách jsou totiž zpožděné výplaty dávek, včetně rodičovské, a to i o tři měsíce. Příjemci se potýkají s nepředstavitelnými existenčními obtížemi. Poslankyně Pirátů Olga Richterová, místopředsedkyně zmíněného výboru, už v únoru iniciovala zmapování situace na úřadech práce, včetně prověření způsobu a termínů vyplácení dávek a příspěvků, revizi personálního zajištění fungování úřadů práce a také přijetí nápravných opatření. „Spouštěčem přetížení byly změny zavedené k letošnímu lednu v zákoně o státní sociální podpoře. Legislativu je třeba nejen přidávat, ale také vyhodnocovat a v případě nefunkčnosti i ubírat,“ dodává Richterová.

Piráti s Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR aktivně komunikují, i ve spolupráci se svou sdílenou senátorkou Renatou Chmelovou. „Oceňujeme pozitivní změny, které od února nastaly, zejména ve snaze o informování klientů a lepší organizaci práce na jednotlivých pobočkách. Například na Praze 10 začali fungovat organizační pracovníci, kteří pomáhají klientům s vyplněním formulářů ještě před podáním u přepážky. Stále však přetrvávají problémy s včasným vyplácením,“ říká poslankyně Richterová.

Vstřícnější prostředí a vyšší dostupnost informací pro klienty úřadů jsou hlavními cíli Pirátů. „Zároveň je nezbytné, aby i zaměstnanci úřadů, od nichž se zvýšení kvality servisu požaduje, mohli pracovat nejenom v důstojném prostředí, ale i s adekvátní podporou včetně patřičného finančního ohodnocení,“ zdůrazňuje Richterová.

Kromě zmíněných aktivit se Piráti zaměřují na vyhodnocení dopadů nově přijaté legislativy. Například na finanční dopad kvartálního vykazování služeb: „Soudě dle minutové náročnosti jednotlivých úkonů se zdá, že se jen zvýšila doba, kterou lidé stráví u přepážek, a kterou pracovnicím trvá zadat dokumenty do systému. Samotná výše výplat příspěvku na bydlení a přídavků na děti se patrně nijak zásadně nezměnila,“ uzavírá Richterová.

Pozvánka na veřejné jednání Výboru pro sociální politiku