Praha, 18. května 2018 - Parlamentní delegace Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj se vrátila z třídenní pracovní cesty ve Spojeném království. Delegaci vedl předseda výboru Ivan Bartoš. Hlavním tématem byla digitalizace veřejné správy, v níž Velká Británie zvolila revoluční cestu a stala se vzorem pro evropské země. Důležitými tématy, které výbor řešil s britskou protistranou, byly i programy pro dostupné bydlení a vládní koncepty pro rozvoj regionů, například strategický vládní program Northern Powerhouse. Zástupci výboru se v Dolní sněmovně britského parlamentu setkali s předsedou Výboru pro bytovou politiku, komunity a místní samosprávu labouristou Clivem Bettsem. O rozvoji vztahů České republiky a Spojeného království a otázkách Brexitu diskutovali i při osobní návštěvě u velvyslance Libora Sečky.

V Parlamentu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jednala česká delegace s Clivem Bettsem, se kterým probírala zejména potřeby decentralizace a delegaci pravomocí z centralizovaného systému Spojeného království směrem k regionálním a místním samosprávám. Přenos kompetencí na nižší úroveň vnímají Češi i Britové podobně, ačkoliv transformace veřejné správy je v Británii na samém počátku.

„V minulém volebním období zavítal výbor pro veřejnou správu do Estonska, které je všeobecně považováno za dobrý příklad digitalizace státní správy. Avšak Velká Británie zvolila v oblasti eGovernmentu z mého pohledu funkčnější přístup. Důležitým prvkem, který se prolínal všemi setkáními, je důraz na udržení know-how v rámci státní správy. Tedy řízení, dozor a rozvoj eGovernmentu prostřednictvím státu a outsorcování pouze dílčích řešení. Dodržování těchto principů ušetřilo v letech 2014 a 2015 vládě 1,7 miliard liber v nákupu a realizaci, což představuje úsporu 10 % oproti původním modelům,“ komentuje postřehy z návštěvy Ivan Bartoš, předseda Pirátů.

Otevřené formáty a standardy pro komerční i státní sektor řešili členové výboru se zástupci nezávislé společnosti Open Data Institute. Otázky státní správy pak diskutovali s předsedou partnerského výboru britské sněmovny, v rámci think-tanku Institute for Government i se zástupci úřadu Government Digital Service, který proces digitalizace zastřešuje. Úřad GDS poskytuje integrovanou platformu gov.uk, která nahradila téměř 700 webových stránek 312 institucí. Tomu by se v ideálním případě měl přiblížit i český Portál občana.

„Během návštěvy jsme chtěli získat co nejvíce informací, zkušeností i dat nejen z oblasti digitalizace státní správy, ale i z oblastí, které odpovídají kompetencím našeho sněmovního výboru. Řešili jsme upadající kvalitu státního školství, vylidňování venkovských oblastí a regionů, kde byl dříve dominující těžební průmysl i otázky dopravní dostupnosti. V tom jsou problémy Spojeného království i České republiky velmi podobné. Teď nás čeká zpracování získaných informací a jejich přetavení v užitečné postřehy, které můžeme použít i ve prospěch občanů ČR. Získaný náhled na otázky digitalizace státní správy hodlám spolu s našimi experty využít a zapracovat. Chceme, aby se britské zkušenosti promítly do pracovních skupin vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly, v nichž je i řada pirátských poslanců,” komentuje Bartoš.

„Kopírovat fungující modely, inspirovat se funkčním a ekonomicky výhodným řešením a poučit se z případných chyb při realizaci je vždy rychlejší a spolehlivější než stavět na zelené louce,“ uzavírá předseda Pirátů Bartoš.