Praha, 28. dubna 2020 – Zítra zasedne sněmovní Výbor pro životní prostředí, který poprvé v historii výboru nabídne online přenos pro veřejnost. Na programu jednání je dlouho očekávaný odpadový balíček a znovu se bude projednávat kauza rozšiřování uhelného dolu Turów, které může ohrozit dostupnost vody v širokém regionu. Oběma tématům se dlouhodobě věnují pirátští poslanci Dana Balcarová, předsedkyně výboru, a František Elfmark.

„Na programu výboru je zásadní legislativa čtyř odpadových zákonů a projednání aktuální kauzy polského dolu Turów. Výbor bude zasedat od 10:00 a přenos bude dostupný online, protože otevřenost jednání pro veřejnost a média je pro nás v době omezení vstupu do Poslanecké sněmovny zásadní.“ informovala Dana Balcarová.

„Oběhový balíček představuje implementaci evropské legislativy a nutnost moderních zákonů, které odráží potřeby 21. století. Hlavním tématem schůze výboru budou dosud podané pozměňovací návrhy. Těch se jen ve VŽP sešlo téměř 100, z toho 23 pozměňovacích návrhů je navrženo Piráty, v některých případech ve spolupráci s poslanci dalších stran. Reagovali jsme především na datum ukončení skládkování využitelných odpadů, které cílíme na dřívější termín, a to už na rok 2024, případně 2027. Požadujeme maximální recyklaci odpadů a podporujeme variantu dobrovolného zálohování,“ uvedl pirátský poslanec František Elfmark.

Tématu funkčního oběhového hospodářství v České republice se Piráti věnují již téměř šest let. V programu pro parlamentní volby 2017 v oblasti životního prostředí proto formulovali krédo Nejlepší je odpad, který nevznikne a s ním spojené požadavky na ekodesign a životnost výrobků.

K bodu o rozšiřování uhelného dolu Turów se vyjádřila předsedkyně výboru Dana Balcarová: „Kauzou rozšiřování uhelného dolu Turów se s pirátskými poslanci již půl roku aktivně zabýváme. Aktuálně Polsko nezákonně povolilo další těžbu na 6 let. Velkým rizikem rozšíření těžby je úbytek podzemní vody na české straně. V případě zahájení těžby ji už nebude možné zrušit, a proto musíme rychle jednat. Na výboru proto otevřu téma podání žaloby na Polsko k Evropskému soudnímu dvoru.“