Praha, 13. května 2020 – Výbor pro životní prostředí dnes doprojednal zákony z oběhového balíčku – změnový zákon a vládní novelu zákona o obalech. Piráti v čele s kolegou Františkem Elfmarkem k nim podali celkem deset pozměňovacích návrhů. Na programu byla také informace Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství o ochraně před kritickým suchem v České republice. Řešení představená ministerstvy jsou však nedostatečná a nereflektují potřeby krajiny.

Z pozice předsedkyně výboru a zpravodajky bodu jsem na jednání přizvala také ministry Richarda Brabce i Miroslava Tomana a požadovala konkrétní informace ve věci velikosti půdních bloků a odvodňovacích systémů. Kvůli konání mimořádné schůze Sněmovny musel být bod přerušen. Zástupci obou ministerstev stačili odmítnout závěry kontrolní akce NKÚ zabývající se suchem a argumentovali tím, že dělají mnoho různých opatření a krizi aktivně řeší.

Zmínili například zcela nedostatečnou obnovu nebo výstavbu 380 obecních rybníků za rok z peněz Ministerstva zemědělství. Nebo realizaci 100 mokřadů, tůní a vodních nádrží z peněz Ministerstva životního prostředí za rok 2019, což je žalostně málo. 19 km revitalizovaných toků – tím se přece MŽP nemůže ani chlubit, to je výsměch. Na opatření v krajině jde stále nepoměrně méně peněz oproti záměrům na projekty výstavby velkých nádrží a přehrad. Problém totiž není v tom, že by ministři žádné kroky nepodnikali. Ministerstva pokračují v původních programech, které jsou dobré, ale zoufale nestačí – je třeba zvýšit úsilí, navýšit kapacity a navýšit finance.

Ministr zemědělství a jeho resort dále opakovaně uvádí jako jedno z funkčních řešení otázky sucha na zemědělské půdě zmenšení půdních bloků na 30 hektarů. Takhle to ale nelze paušalizovat. V lokalitách, kde je menší riziko eroze, to může vyhovovat. Jsou ale lokality, kde je i 10 hektarů moc. Prosazuji, aby byla realizována především opatření, která se orientují na umisťování funkčních krajinných prvků do naší zemědělské krajiny, jako jsou meze, remízky, zatravněné údolnice, vodní plochy a mokřady. Tyto prvky přirozeně zbrzdí vodní i větrnou erozi a pomohou zadržet vodu i organickou hmotu v půdě.

Kolega František Elfmark rozvířil na dnešním výboru největší diskuzi okolo možnosti zálohování jednocestných nápojových obalů. Návrh, který má za cíl umožnit zálohování na dobrovolné bázi a snaží se tématu zhostit komplexně, bohužel nebyl podpořen.