Praha, 4. listopadu 2020 – Sněmovní Výbor pro životní prostředí dnes projednal kauzu úniku kyanidu do řeky Bečvy, při níž uhynulo v řece více než 40 tun ryb. Na jednání byli přizváni ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss a ministr životního prostředí Richard Brabec, aby členy výboru informovali o průběhu vyšetřování a vyjasnili nesrovnalosti provázející kauzu. „Bohužel i po dnešním jednání otazníky kolem události zůstávají. Chtěl bych vyzvat původce úniku k převzetí zodpovědnosti,” uvedl po skončení výboru zpravodaj bodu, pirátský poslanec František Elfmark. „Během vyhrocené debaty okolo havárie na Bečvě nám ministr Brabec ani ředitel inspekce Geuss prakticky nic neřekli a ve své úvodní řeči se dokonce oba pokoušeli přenést odpovědnost za šetření havárie na vodoprávní úřad,” komentovala dění pirátka Dana Balcarová, předsedkyně Výboru pro životní prostředí.

„Únik kyanidu, ke kterému došlo v září na řece Bečvě, je obrovskou ekologickou havárií, která nemůže zůstat nevysvětlena. Ministr Brabec i ředitel ČIŽP Geuss dnes však pouze zdůraznili, že vzhledem k probíhajícímu policejnímu vyšetřování nemohou věc blíže komentovat a odmítají jakékoli spekulace. Věřím, že viník bude dříve či později vypátrán a získáním úplných informací o příčinách havárie získáme další možnost něčemu podobnému v budoucnu zabránit,” řekl poslanec František Elfmark, který ve své zpravodajské zprávě shrnul celou kauzu i nesrovnalosti, které ji provází.

Piráti považují kromě dopadení viníka za zásadní především to, aby se podobné katastrofy v budoucnu neopakovaly. Prostřednictvím usnesení výboru proto Piráti požádali ministerstvo o provedení opatření k prevenci závažných ekologických havárií. Mezi nimi například snížení ohlašovacích prahů do Integrovaného registru znečišťování pro kyanidy tak, aby bylo možné lépe sledovat vypouštění i nakládání s těmito vysoce nebezpečnými látkami či zjednodušení vyhledávání v „Systému evidence kontaminovaných míst” a doplnění konkrétních údajů o látkách, které z těchto míst mohou unikat do životního prostředí.

„Ministr Brabec při brífinku 1. října jasně uvedl, že až do předání spisu policii vedla šetření Česká inspekce životního prostředí jakožto správní orgán, který by potom vedl řízení o pokutě. Za postup při šetření příčin a určení viníka havárie v prvních dnech je tedy plně zodpovědná inspekce. V kompetenci vodoprávního úřadu je řízení prací na zneškodnění nebo minimalizaci následků havárie, to je ale něco úplně jiného,” uvedla poslankyně Dana Balcarová.