Praha, 17. února 2021 – Výbor pro životní prostředí se dnes vrátil k projednání podnětu Evropské komise ve věci porušení unijního práva při těžbě v polském hnědouhelném dole Turów nedaleko českých hranic. Vláda prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva životního prostředí začala jednat až po dlouhém naléhání Výboru pro životní prostředí a Pirátů, kteří se na kabinet obrátili s tím, aby učinil kroky k podání žaloby k Soudnímu dvoru EU. Piráti také žádají zastavení těžby do rozhodnutí sporu.

Výbor pro životní prostředí se dnes seznámil s aktuálním stavem kauzy. Piráti již dříve informovali, že těžba negativně ovlivňuje nejen životní prostředí, ale světelné, hlukové a prachové znečištění výrazně snižuje kvalitu života lidí v okolních obcích a jsou prokazatelně ohroženy zásoby pitné vody.

„Jako předsedkyně výboru zodpovídám i za kontrolu ministerstev a vlády, dohlížím, zda dostatečně hájí zájmy občanů a životního prostředí, a v případě potřeby neváhám podniknout patřičné kroky. Proto chci, aby se výbor věnoval i konkrétním kauzám, jako je havárie na Bečvě nebo právě Turów. Jsem ráda, že v kauze Turów nakonec došlo k velkému posunu a ministerstva podle svých zástupců konečně připravila žalobu k evropskému soudnímu dvoru a zároveň žádost o ukončení nezákonné těžby až do rozhodnutí tohoto soudu,“ uvedla Pirátka Dana Balcarová, předsedkyně Výboru pro životní prostředí.

„Výsledky měření České geologické služby v okolí Turówa, představené hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou ze STAN a pirátským radním Václavem Židkem, potvrdily tendenci klesání hladiny podzemních vod i nestabilní úroveň půdy. Česká republika musí i pomocí žaloby požadovat po polské straně náhradu škod vzniklých českým občanům, českému státu i kraji a urychlení ukončení těžby pro porušení řádných postupů v rámci platné legislativy Evropské unie,“ doplnil pirátský poslanec Tomáš Martínek.