Praha, 4. května 2018 - Prezident Miloš Zeman si ze zpráv tajných služeb vybírá ty střípky pravdy, které se mu hodí. Způsob, kterým informace prezident prezentuje, tedy bez náležitého kontextu, napomáhá oficiální ruské propagandě, která jeho vyjádření ad absurdum překrucuje dále. Již jsem inicioval, aby se věcí ve čtvrtek 10. května 2018 zabýval Zahraniční výbor PSP ČR. Na zasedání výboru by měli být pozvání zástupci tajných služeb, aby poslancům vysvětlili v širším kontextu informace částečně zveřejněné prezidentem a též, aby osvětili případný rozpor mezi informacemi BIS a Vojenského zpravodajství.

V neposlední řadě bychom na výboru od zástupců tajných služeb rádi vyslechli informaci, zda se nic nezměnilo na platnosti informace, že se na území České republiky nevyráběla konkrétní látka, ktterá byla použita na území Velké Británie. Česká republika se řadí ke světové špičce v radiační, chemické a biologické ochraně a je tedy logické, že naši specialisté mají teoretické i praktické předpoklady k práci s nervovými jedy.